Een clonidine test wordt verricht bij onderzoek naar de groei van een kind om een stoornis in de werking van groeihormoon uit te sluiten.

Jongens ouder dan 10 jaar en meisjes ouder dan 8 jaar krijgen in de 5 dagen voor de test thuis de medicatie (testosteron bij een jongen of ethinyloestradiol bij een meisje) die door de kinderarts is voorgeschreven.

We vragen u om uw kind op de dag voor de test vanaf twaalf uur ’s nachts nuchter te houden. Dat betekent dus geen ontbijt op de ochtend van de testdag. Er mag wel water gedronken worden.

Als uw kind ziek is en/of koorts heeft, kan de test niet doorgaan. Wilt u zo spoedig mogelijk contact met ons opnemen wanneer uw kind op de dag van de test ziek is en de test dus niet kan doorgaan. Er wordt dan in overleg met u een nieuwe afspraak gemaakt.

Voor deze test komt u ’s ochtends naar het ziekenhuis. De test wordt in ongeveer 5 uur afgerond.

Uw kind krijgt voor deze test een infuus voor bloedafname. De huid kan voor het plaatsen van het infuus verdoofd worden met behulp van een pleister met verdovingszalf die 60 min moet inwerken. De kinderarts kan een recept voor deze verdovingspleister voorschrijven.

Tijdens de test heeft uw kind bedrust. De meeste kinderen worden erg slaperig van de clonidine en vallen in slaap tijdens de test.

Iedere 15 minuten wordt uit het infuus een bloedmonster afgenomen.
Ieder half uur wordt de bloeddruk gemeten.

Ouders mogen tijdens de hele test bij hun kind zijn. De testmedicatie clonidine wordt meestal als tabletje ingenomen, soms als drank.

Na de test mag uw kind eten en drinken.

Uw kind mag naar huis als hij of zij niet meer slaperig is en normaal kan eten en drinken en geen lage bloeddruk meer heeft. Uw kind kan nog wat last van hoofdpijn hebben.

Bij vertrek van de testafdeling krijgt u een afspraak mee voor een controle of telefonische afspraak bij de kinderarts; bij die controle wordt de uitslag van de test met u besproken. De uitslag van de test duurt meestal 3 weken.

Wij vinden het belangrijk dat u goed geïnformeerd bent over uw behandeling. Heeft u na het lezen van deze tekst nog vragen? Aarzel dan niet om deze aan de medewerkers van de kinderafdeling te stellen. U bereikt hen op werkdagen tussen 8.00 en 16.30 uur op het telefoonnummer: 088 - 066 1000.

Is met de informatie op deze pagina uw vraag beantwoord?
Wilt u ons helpen deze pagina te verbeteren?

Bedank voor het insturen van uw feedback