Een caudogram (ook wel myelogram genoemd) is een onderzoek waarbij middels een lumbaalpunctie (ruggenprik) contrastvloeistof in het ruggenmergkanaal wordt ingebracht. Aansluitend wordt een CT-scan gemaakt met behulp van een röntgentoestel en een computer.

De lumbaalpunctie en toediening van de contrastvloeistof wordt uitgevoerd door een radioloog. Aansluitend wordt de CT-scan uitgevoerd door een MBB-er (radiodiagnostisch laborant).

Als u bloedverdunners gebruikt, hoort u van uw specialist of u hiermee tijdelijk moet stoppen.

Tenzij u een vochtbeperkt dieet heeft, raden wij u aan de dag voor het onderzoek voldoende (1,5 tot 2 liter) te drinken.

U wordt voor dit onderzoek één dag opgenomen in het ziekenhuis.

Op de dag van het onderzoek mag u 3 uur voorafgaand aan het onderzoek niets meer eten, snoepen of roken. U mag nog wel drinken. Het laatste uur voorafgaand aan het onderzoek moet u een liter water drinken.

Regel vervoer terug na huis.
Voorafgaand aan het onderzoek wordt er bloed bij u afgenomen om de stolling te bepalen. Deze moet binnen gestelde normen zijn om het caudogram veilig te kunnen uitvoeren. Het kan dus zijn, dat u vlak voor het onderzoek te horen krijgt, dat het niet door kan gaan. Er wordt dan een andere afspraak met u gemaakt.

Het is van belang dat u op de verpleegafdeling, voorafgaand aan het onderzoek, een liter vocht drinkt.

Vanaf de verpleegafdeling gaat u op een bed naar de afdeling Medische Beeldvorming waar het onderzoek wordt uitgevoerd.

In de onderzoekkamer neemt u plaats op de onderzoektafel. U moet uw knieën zo ver mogelijk optrekken, het hoofd naar de knieën brengen en de rug zo bol mogelijk maken.
Vervolgens wordt de huid gedesinfecteerd en brengt de radioloog een dunne naald in het onderste deel van de rug in. De naald moet precies ingebracht worden tot in het ruggenmergkanaal. Door uw rug zo bol mogelijk te maken en te ontspannen, wordt de kans vergroot dat de naald meteen goed zit en u geen extra pijn hebt. Via de naald wordt het contrastvloeistof ingebracht. Dit kan een drukkend gevoel geven. Vervolgens wordt de naald verwijderd en krijgt u een pleister op de plaats waar geprikt is.
Aansluitend wordt u in bed naar de CT-ruimte gebracht.

Tijdens het CT-onderzoek ligt u op een onderzoektafel, die in de grote, ronde opening van het CT-toestel wordt geschoven. Gedurende het onderzoek schuift de onderzoektafel een paar keer heen en weer en worden er gedetailleerde röntgenfoto’s gemaakt.

Het gehele onderzoek duurt circa 40 minuten.


Vervolgens wordt u teruggebracht naar de verpleegafdeling, waar u nog enige tijd ter observatie verblijft. U moet bedrust houden, waarbij u rechtop moet zitten, zodat de contrastvloeistof de hersenen niet kan bereiken. Contrastvloeistof kan de hersenen namelijk prikkelen waardoor hoofdpijn kan ontstaan.

Na het caudogram mag u weer alles eten en drinken. Wij adviseren u tot twee dagen na het onderzoek extra te drinken om te zorgen dat u de contrastvloeistof sneller uitplast.

Als alle controles goed zijn, kunt u weer naar huis; dit is in het algemeen circa 2 uur na het caudogram.

U kunt beter niet zelf autorijden, fietsen of met het openbaar vervoer gaan, omdat u last kunt krijgen van hoofdpijn en/of misselijkheid.

Tevens adviseren wij u het een paar dagen na het caudogram rustig aan te doen en niet te veel bukken en tillen.
Meestal verloopt een lumbaalpunctie zonder complicaties. Wel kan de arts tijdens de punctie soms per ongeluk een zenuw raken. U voelt dan een soort elektrische schok of pijnscheut in het been. Dit is even pijnlijk maar niet gevaarlijk. Eén op de vijf mensen krijgt na het onderzoek last van hoofdpijn, deze hoofdpijn gaat over als u plat op uw rug gaat liggen. Deze hoofdpijn is lastig maar ook niet gevaarlijk. De hoofdpijn wordt veroorzaakt doordat er wat vocht uit het prikgaatje weglekt, maar dat gaatje gaat vanzelf dicht. U kunt de kans op hoofdpijn verkleinen door voor en na het onderzoek goed te drinken.

Bij een zeer klein aantal patiënten treedt een allergische reactie op het contrastmiddel op. Meestal behoeft dit geen verdere behandeling. Als u bekend bent met contrastallergie, neemt u dan zo spoedig mogelijk contact op met de afdeling Medische Beeldvorming.

Jodiumhoudende contrastmiddelen kunnen belastend zijn voor uw nieren. D.m.v. bloedonderzoek is gekeken of uw nieren goed werken. Indien er een verminderde nierfunctie is, zullen er maatregelen worden genomen.

Het onderzoek wordt uitgevoerd met zo min mogelijk röntgenstraling als nodig is voor kwalitatief goede opnamen.
Uw behandelend arts en de radioloog wegen het eventuele nadeel van de röntgenstraling af tegen de informatie die het onderzoek kan opleveren.
Wij werken mee aan het opleiden van nieuwe MBB-ers (MBRT-stagiaires). Als u er bezwaar tegen heeft dat een MBRT-stagiaire het onderzoek uitvoert, laat u ons dat dan gerust weten.
De uitslag van het caudogram krijgt u van de specialist die het onderzoek heeft aangevraagd.
Als u zwanger bent of zou kunnen zijn, neemt u dan zo spoedig mogelijk contact op met uw behandelend arts om te vragen of het onderzoek kan doorgaan of moet worden uitgesteld.
  • Als u bekend bent met contrastallergie, neemt u dan zo spoedig mogelijk contact op met de afdeling Medische Beeldvorming.
  • In verband met de maximaal toegestane belasting van het röntgentoestel kan het lichaamsgewicht van de patiënt een technische beperking zijn. Indien u zwaarder bent dan 200 kg, verzoeken wij u zo spoedig mogelijk contact op te nemen met de afdeling Medische Beeldvorming.
  • Bij verhindering verzoeken wij u tijdig contact met ons op te nemen. Wij maken dan een nieuwe afspraak met u.
  • Uw eventuele medicijnen, met uitzondering van bloedverdunnende medicijnen, kunt u blijven innemen zoals u gewend bent.
  • Neem altijd een geldig identiteitsbewijs en uw zorgpas mee naar het ziekenhuis.


Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de afdeling Medische Beeldvorming via het algemene telefoonnummer: 088 - 066 1000.
Is met de informatie op deze pagina uw vraag beantwoord?
Wilt u ons helpen deze pagina te verbeteren?

Bedank voor het insturen van uw feedback