U heeft een afspraak in ons ziekenhuis voor een bronchoscopie. Het onderzoek gebeurt in dagverpleging. Op deze pagina kunt u lezen hoe het onderzoek verloopt en welke voorbereiding dit van u vraagt.

Bij dit onderzoek is het mogelijk de binnenkant van de luchtwegen te beoordelen. Tevens kan de specialist zo nodig voor diagnostiek een stukje weefsel wegnemen of de luchtwegen spoelen.

Bij het onderzoek gebruikt de longarts een bronchoscoop. Dit is een buigbare slang met een camera. De bronchoscoop wordt via de mond of de neus ingebracht.

 • Indien het onderzoek ’s middags plaatsvindt
  Op de dag van het onderzoek mag u ’s morgens na het opstaan (vóór 08.00 uur) een licht ontbijt nemen: dat wil zeggen één of twee belegde beschuiten en een kop thee of water. Daarna mag u niets meer eten en drinken of roken.

 • Indien het onderzoek ’s ochtends plaatsvindt
  Vanaf 24.00 uur ’s nachts niet(s) meer eten, drinken of roken.

 • Gebruikt u zogenaamde bloedverdunners zoals acenocoumarol, rivaroxaban, apixaban, dabigatran of marcoumar dan kan het zijn dat u hier mee moet stoppen voor een aantal dagen, overleg hierover met uw longarts of u moet stoppen en hoeveel dagen. Eventuele andere medicijnen mag u gewoon innemen met een slokje water. Bij twijfel overleggen met de longarts. 

 • De zogenaamde “pufjes” moet u door blijven gebruiken (dus voor het onderzoek niet staken!).

 • Heeft u diabetes mellitus, overlegt u dan van te voren met de diabetesverpleegkundige hoeveel insuline u mag nemen. 

 • Wij verzoeken u voor het onderzoek geen nagellak of kunstnagels te dragen i.v.m. het meten van de saturatie, dat is het meten van het zuurstofgehalte. Gelieve sieraden zoals horloge, ringen en/of armbanden niet dragen.

Het onderzoek kan worden uitgevoerd onder sedatie. Sedatie betekent het verlagen van het bewustzijn. Doel hiervan is dat u geen of minder last ondervindt van de scopie. De sedatie zorgt er ook voor dat u tijdens het onderzoek wat suf bent. Het betekent niet dat u onder narcose bent. De longarts heeft vooraf met u besproken of bij u sedatie nodig is en welke sedatie zal worden gegeven.
Mocht u een Sedatie Praktijk Specialist nodig hebben dan ontvangt u de folder “ Sedatie tijdens een onderzoek en behandeling.”

Vervoer naar huis
Als u sedatie krijgt, kunt u de rest van de dag nog wat slaperig en suf zijn. Daarom mag u na het onderzoek gedurende deze dag niet autorijden of zelfstandig aan het verkeer deelnemen. Regelt u daarom vooraf het vervoer naar huis.

Telefoonnummer begeleider
Als u sedatie krijgt, zouden wij van u graag het telefoonnummer (liefst op schrift) ontvangen van de persoon die u begeleidt naar het ziekenhuis, zodat wij deze persoon kunnen bellen als u opgehaald kunt worden. U kunt het telefoonnummer afgeven aan de verpleegkundige die u ophaalt uit de wachtruimte.

Wanneer u zich aangemeld heeft bij de aanmeldzuil dan loopt u meteen door naar de opgegeven wachtruimte.
Wij proberen u op het afgesproken tijdstip te helpen. Door onvoorziene omstandigheden kan de planning uitlopen. Wij vragen uw begrip hiervoor.

Voorbereiding
Een verpleegkundige van het endoscopiecentrum haalt u uit de wachtruimte en brengt u naar de dagbehandeling Endoscopie waar de voorbereiding van het onderzoek plaatsvindt.

Als u sedatie krijgt, wordt er op de dagbehandeling een infuusnaaldje geprikt, die tijdens gehele behandeling blijft zitten. Ook krijgt u een bloeddrukmeter om uw arm en een hartslag-/zuurstofmetertje op uw vinger.

Hierna wordt u naar de onderzoeksruimte gebracht. Draagt u een kunstgebit dan moet u dit voor het onderzoek uit uw mond nemen; dit wordt bewaard in een opvangbakje.

De verpleegkundige verdooft daarna met een spray uw keel en/of neus. Door deze verdovingsspray voelt u het inbrengen van de bronchoscoop veel minder en heeft u tijdens het onderzoek nauwelijks last van hoesten en/of “kokhals reflexen”. De verdovingsspray heeft een wat bittere smaak en uw keel zal wat onprettig “dik” aanvoelen. Dit verdwijnt binnen twee uur vanzelf.
Vervolgens brengt de longarts via de neus of mond de bronchoscoop naar binnen. Het aanwezige slijm in uw keel of luchtpijp wordt via een slangetje weggezogen. Tijdens het onderzoek kan de arts het slijmvlies inspecteren, zo nodig weefsel afnemen of een spoeling doen, wat opgestuurd wordt voor onderzoek.

Tijdens het onderzoek kunt u normaal ademen; de luchtwegen zijn ruim genoeg. De aanwezige medewerkers blijven tijdens het onderzoek tegen u praten en uitleg geven.

Het onderzoek duurt ongeveer 30 minuten.

Na het onderzoek wordt u weer teruggebracht naar de dagbehandeling Endoscopie.
Het kan zijn dat u zich na het onderzoek niet helemaal fit voelt als gevolg van het nuchter zijn of door het onderzoek zelf; een onderzoek is immers altijd inspannend.

Eten en drinken
Na het onderzoek mag u 1,5 tot 2 uur niets eten of drinken. Dit is in verband met de keelverdoving en de kans dat u zich verslikt.

Wanneer naar huis?
U blijft op de dagbehandeling voor observatie en om tot rust te komen. Wanneer u naar huis mag hangt onder andere af van de controles en hoe u zich voelt.

Als u sedatie hebt gehad, moet er minimaal 1 uur zitten tussen het moment waarop u de sedatie kreeg en het moment waarop u naar huis gaat. U mag na het onderzoek over de hele dag niet zelf autorijden.

U kunt tot 24 uur na het onderzoek wat koorts krijgen; dit is normaal en hiervoor mag u paracetamol nemen (voor de dosering zie de verpakking).

Ook kunt u last krijgen van een geïrriteerde keel of u kunt wat bloed of (bloederig) slijm ophoesten. Hierover hoeft u zich niet ongerust te maken. Neemt u wel contact op met de polikliniek Longgeneeskunde als u grote hoeveelheden bloed ophoest. Als dit ’s nachts plaatsvindt, neemt u contact op met het ziekenhuis via telefoonnummer 088 – 066 1000, waar men u doorverbindt met de afdeling Spoedeisende Hulp. Ook kunt u contact opnemen met de Doktersdienst Groningen, telefoonnummer 0900 – 9229.

Een bronchoscopie is over het algemeen een veilig onderzoek, maar er kunnen complicaties optreden. Deze komen niet vaak voor.
Complicaties kunnen veroorzaakt worden door de endoscopie als zodanig, het inbrengen van de instrumenten via de bronchoscoop om weefsel af te nemen of door de onderliggende ziekte.

Complicaties kunnen zijn: 

 • een klaplong of een bloeding na het nemen van weefselmonsters uit de long;
 • een infectie aan de luchtwegen in de dagen na een bronchoscopie. Dit kan vooral optreden wanneer deze infectie vóór het onderzoek al sluimerend aanwezig was;
 • ademhalingsproblemen bij mensen met beperkte longfunctie.

Na het onderzoek zal de longarts u meestal een voorlopig verslag geven van hetgeen hij heeft gezien. Als er stukjes weefsel zijn weggenomen voor onderzoek duurt het ongeveer een week voordat de uitslag bekend is.

Tijdens uw controle-afspraak zal de longarts alle uitslagen met u bespreken.

Mocht u verhinderd zijn, wilt u dit dan zo spoedig mogelijk aan ons doorgeven. U kunt dit doen op werkdagen tussen 08.00-16.30 uur via 088- 566 2000.

Als u voor of na het onderzoek nog vragen heeft, kunt u bellen met het endoscopiecentrum. Deze is te bereiken via het Klant Contact Centrum, telefoonnummer 088 - 066 1000.