Uw behandelend arts verwijst u naar de functieafdeling voor een bronchiale provocatietest. Met dit onderzoek zoeken we naar de oorzaak van uw (long)klachten.

Bij een provocatietest zoeken we de oorzaak van uw benauwdheidklachten en/of hoestklachten.

Met behulp van deze test meten we de overgevoeligheid van uw luchtwegen.

U mag gewoon eten en drinken.

Let op: drink vanaf 1 uur vóór het onderzoek geen koffie of thee meer. Rook dan ook niet meer.

Voor het onderzoek moet u bepaalde longmedicatie staken, in de tabellen die volgen kunt u zelf uw eigen medicatie opzoeken en kijken hoe lang voor het onderzoek u deze moet stoppen.

Indien u medicatie tegen allergie/hooikoorts (antihistaminica) gebruikt, op recept of vrij verkrijgbaar, dit 72 uur voor het onderzoek niet innemen.


 • 12 uur van te voren staken:


 • 48 uur van te voren staken:


 • 168 uur (één week) van te voren staken:


 • Het is niet nodig om te stoppen met:


Een longfunctieanalist voert de provocatietest uit. Het onderzoek is niet pijnlijk, maar kan wel vermoeiend zijn.

Bij de bronchiale provocatietest krijgt u een klemmetje op de neus en een mondstuk in de mond. Het klemmetje zorgt ervoor dat er geen lucht via de neus gaat. Het mondstuk is verbonden met een apparaat dat de metingen verricht. U kunt normaal door het mondstuk ademen.

Tijdens de test gaat u met het mondstuk in de mond diep inademen en krachtig en snel uitademen. Voor optimale resultaten is het belangrijk dat u de aanwijzingen van de analist zo goed mogelijk opvolgt.

We proberen de situatie na te bootsen die u misschien ervaart als u in contact komt met: 

 • prikkeling door rook; 
 • mist;
 • bak- en braadlucht;
 • temperatuurwisselingen;
 • parfums;
 • oplosmiddelen;
 • stoffen waarvoor u allergisch bent.

We vragen u om methacholine of histamine in oplopende doseringen te inhaleren. Na elke inhalatie vraagt de longfunctieanalist u om zo diep mogelijk in te ademen en daarna zo snel en zo krachtig mogelijk weer uit te ademen. Aan de hand van de metingen kan dan worden vastgesteld of uw luchtwegen op de methacholine of histamine reageren. Als dit het geval is, kunt u mogelijk klachten krijgen zoals hoesten, kriebel in de keel of een benauwd gevoel.

Is er sprake van een duidelijke reactie, dan stoppen we met de provocatie. De longfunctieanalist geeft u dan een snelwerkende luchtwegverwijder. De benauwdheid is daarna meestal binnen 5 minuten weer weg.

Het onderzoek duurt ongeveer 1 uur.

Eventuele risico’s heeft uw behandelend arts van tevoren met u besproken.

Uw behandelend arts bekijkt uw onderzoeksresultaten na afloop van de provocatietest. Bij uw eerstvolgende polikliniekbezoek bespreekt de arts de uitslag met u.

Wij vinden het belangrijk dat u goed geïnformeerd bent over uw onderzoek. Heeft u hier na het lezen van deze tekst nog vragen over? Aarzel dan niet om deze aan uw longarts of aan de medewerkers van de functieafdeling te stellen. U bereikt zowel de afdeling Longgeneeskunde als de functieafdeling via telefoonnummer 088 - 066 1000.

Is met de informatie op deze pagina uw vraag beantwoord?
Wilt u ons helpen deze pagina te verbeteren?

Bedank voor het insturen van uw feedback