Bij een botdichtheidsmeting (DEXA-scan) wordt de botdichtheid gemeten, wat inzicht geeft in de kalkhoudendheid van het bot.
Het onderzoek vindt plaats op de afdeling Medische Beeldvorming.

De botdichtheidsmeting wordt uitgevoerd door een MBB-er (radiodiagnostisch laborant).

Voor een botdichtheidsmeting is geen voorbereiding nodig.

De botdichtheidsmeting kan helaas niet doorgaan wanneer u een week of korter geleden een röntgenonderzoek heeft gehad, waarbij een bariumcontrastmiddel is gebruikt.
Indien bovenstaande op u van toepassing is, wilt u dan zo spoedig mogelijk contact met ons opnemen voor het maken van een nieuwe afspraak?

Op de afgesproken dag en tijd kunt u zich melden bij de balie van de afdeling Medische Beeldvorming. Een medewerker van de afdeling vraagt u plaats te nemen in de wachtruimte.

Een MBB-er haalt u op en brengt u naar een kleedruimte bij de onderzoekkamer. De MBB-er vertelt u welke kledingstukken u in verband met het onderzoek uit moet doen.

Het is belangrijk dat u vóór het onderzoek begint, aangeeft of u: 

  • een heupprothese of een ander implantaat in de heup of rug heeft; 
  • vroeger in verband met reuma-achtige klachten injecties met goudpreparaten heeft gehad.

Allereerst bepaalt de MBB-er uw lengte en gewicht. U wordt daarna verzocht plaats te nemen op de onderzoektafel.
Voor het meten van de botdichtheid worden opnames gemaakt van de onderste rugwervels en de heupen. Bij het maken van de opnames van de wervels vraagt de MBB-er u om de benen op een kussen te leggen.

Voor de opnames van de heupen ligt u met gestrekte benen, waarbij de voeten tegen een steuntje worden gezet.
Tijdens de opnames moet u zo stil mogelijk blijven liggen in verband met de kwaliteit van de foto’s.

Het onderzoek duurt ongeveer 15 minuten.

Een botdichtheidsmeting kent geen complicaties. De hoeveelheid straling die wordt gebruikt bij een botdichtheidsmeting is zéér klein.

Na het onderzoek kunt u op eigen gelegenheid naar huis.

Wij werken mee aan het opleiden van nieuwe MBB-ers (MBRT-stagiaires). Als u er bezwaar tegen heeft dat een MBRT-stagiaire het onderzoek uitvoert, laat u ons dat dan gerust weten.

De uitslag van de botdichtheidsmeting krijgt u van de arts of gespecialiseerd verpleegkundige die het onderzoek heeft aangevraagd.

Als u zwanger bent of zou kunnen zijn, bespreekt u dan zo spoedig mogelijk met uw behandelend arts of het onderzoek door kan gaan of uitgesteld moet worden.

  • In verband met de maximaal toegestane belasting van het röntgentoestel kan het lichaamsgewicht van de patiënt een technische beperking zijn. Indien u zwaarder bent dan 180 kg, verzoeken wij u zo spoedig mogelijk contact op te nemen met de afdeling Medische Beeldvorming.
  • Bij verhindering verzoeken wij u tijdig contact met ons op te nemen. Wij maken dan een nieuwe afspraak met u. 
  • Neem altijd een geldig identiteitsbewijs en uw zorgpas mee naar het ziekenhuis.
  • Uw eventuele medicijnen kunt u blijven innemen zoals u gewend bent.
  • Heeft u een telefonische afspraak gemaakt, vergeet u dan niet het DEXA-aanvraagformulier mee te nemen! Zonder deze aanvraag wordt het onderzoek niet gedaan.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de afdeling Medische Beeldvorming via het algemene telefoonnummer: 088 – 066 1000.

Is met de informatie op deze pagina uw vraag beantwoord?
Wilt u ons helpen deze pagina te verbeteren?

Bedank voor het insturen van uw feedback