Bij een biopsie van de buik onder CT-geleide worden stukjes weefsel (biopten) verkregen met behulp van een holle naald. Het onderzoek vindt plaats op de afdeling Medische Beeldvorming. Het weggenomen weefsel wordt onderzocht in het Pathologisch Anatomisch laboratorium.

De biopsie wordt uitgevoerd door een radioloog, hierbij wordt hij/zij geassisteerd door een MBB-er (radiodiagnostisch laborant).

Als u bloedverdunners gebruikt, hoort u van uw specialist of u hiermee tijdelijk moet stoppen.

U wordt voor dit onderzoek één dag opgenomen in het ziekenhuis.

Op de dag van het onderzoek mag u ’s ochtends nog een lichte maaltijd (thee en beschuit) gebruiken. Eten, drinken, roken of snoepen mag daarna niet meer.

Voorafgaand aan het onderzoek wordt er bloed bij u afgenomen om de stolling te bepalen. Deze moet binnen gestelde normen zijn om de biopsie veilig te kunnen uitvoeren. Het kan dus zijn, dat u vlak voor het onderzoek te horen krijgt, dat het onderzoek niet door kan gaan. Er wordt dan een andere afspraak met u gemaakt.

Vanaf de verpleegafdeling gaat u op een bed naar de afdeling Medische Beeldvorming waar de CT-geleide biopsie wordt uitgevoerd. In de onderzoekkamer komt u op de onderzoektafel te liggen: afhankelijk van de plaats in de buik waar de afwijking zich bevindt, ligt u op uw buik of rug. Vervolgens wordt de onderzoektafel in de grote ronde opening van het CT-toestel geschoven en worden er een aantal oriënterende foto’s gemaakt. De MBB-er geeft u een ademinstructie.

Aan de hand van deze foto’s wordt de precieze plaats van de afwijking vastgesteld en op de huid gemarkeerd met een viltstift. Deze plaats wordt schoongemaakt met desinfectans en plaatselijk verdoofd. Daarna maakt de radioloog in de huid een sneetje van twee millimeter waardoor met behulp van de holle biopsienaald een biopt uit de buik wordt genomen. U hoort dan een harde klik, maar u voelt normaal gesproken weinig of geen pijn. Er worden enkele stukjes weefsel weggenomen om er zeker van te zijn dat er voldoende materiaal is om te onderzoeken. Ondertussen worden er steeds CT-foto’s gemaakt ter controle.

Na afloop van het onderzoek wordt op het snijwondje een pleister geplakt. Tot slot wordt er nog een laatste CT-foto gemaakt. Vervolgens wordt u teruggebracht naar de verpleegafdeling.

Het onderzoek duurt ongeveer 30 tot 45 minuten.

Het onderzoek wordt uitgevoerd met zo min mogelijk röntgenstraling als nodig is voor kwalitatief goede opnamen. Uw behandelend arts en de radioloog wegen het eventuele nadeel van de röntgenstraling af tegen de informatie die het onderzoek kan opleveren.

Een biopsie is in principe een veilige ingreep. Slechts in zeldzame gevallen ontstaat na deze ingreep een bloeding. Opname in het ziekenhuis kan dan nodig zijn om deze complicatie goed te behandelen.

U krijgt plaatselijke verdoving toegediend in de vorm van lidocaïne. Indien u bekend bent met een overgevoeligheid voor lidocaïne, wilt u ons dit melden? Er zal dan een ander middel worden gebruikt.

Na de buikbiopsie komt de verpleegkundige regelmatig het wondje en uw bloeddruk controleren.

U moet het eerste uur in dezelfde houding te blijven liggen. Daarna moet u nog drie uur bedrust houden, maar mag u wel in bed draaien en rechtop zitten. Vanaf twee uur na het onderzoek mag u weer eten en drinken. 

Indien de radioloog dit wenst, wordt er ter controle ongeveer vier uur na de biopsie nog een echo van de buik gemaakt op de afdeling Medische Beeldvorming. Als alle controles goed zijn, kunt u weer naar huis: dit is in het algemeen 4½ uur na de biopsie.  

Wij raden u aan om vervoer naar huis te regelen.

Na een biopsie van de lever kunt u wat pijn in uw rechter schouder krijgen. Dit komt door het lekken van wat bloed en gal uit de biopsieplaats in de lever. Een dergelijke lekkage irriteert het middenrif aan uw rechter zij. Deze irritatie voelt u als pijn in de schouder. U kunt daarvoor pijnstillers krijgen.

De uitslag van de buikbiopsie krijgt u van de arts die het onderzoek heeft aangevraagd.

Als u zwanger bent of daar een vermoeden van heeft, neemt u dan zo spoedig mogelijk contact op met uw behandelend specialist. Er wordt besproken of de behandeling kan doorgaan of moet worden uitgesteld.

  • In verband met de maximaal toegestane belasting van het röntgentoestel kan het lichaamsgewicht van de patiënt een beperking zijn. Indien u zwaarder bent dan 200 kg, verzoeken wij u zo spoedig mogelijk contact op te nemen met de afdeling Medische Beeldvorming.
  • Bij verhindering verzoeken wij u tijdig contact met ons op te nemen. Wij maken dan een nieuwe afspraak met u.
  • Uw eventuele medicijnen, met uitzondering van bloedverdunnende medicijnen, kunt u blijven innemen zoals u gewend bent.
  • Neemt u altijd een geldig identiteitsbewijs en uw zorgpas mee naar het ziekenhuis.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de afdeling Medische Beeldvorming via het algemene telefoonnummer.

Is met de informatie op deze pagina uw vraag beantwoord?
Wilt u ons helpen deze pagina te verbeteren?

Bedank voor het insturen van uw feedback