Tocilizumab behoort tot de groep interleukine (IL-6). Interleukine-6 speelt een belangrijke rol bij ontstekingsprocessen (zoals gewrichtsontsteking) bij verschillende vormen van reumatologische aandoeningen.

Tocilizumab kan op twee manieren worden toegediend: als toediening thuis door middel van een injectie of op het dagcentrum van het Ommelander Ziekenhuis Groningen door middel van een infuus.

Een injectie

Tocilizumab wordt 1x per week als injectie toegediend onder de huid. De injectie wordt toegediend door u zelf. Hoewel het misschien een eng idee is, blijkt het zelf spuiten in de praktijk erg mee te vallen en goed aan te leren. U ontvangt instructies over de injectietechniek van de verpleegkundig specialist. In uitzonderlijke gevallen kan iemand in uw omgeving de injecties toedienen. Wanneer u hulp van iemand anders krijgt bij het injecteren is het noodzakelijk dat deze persoon eveneens getraind is.

Soms ervaren patiënten een pijnlijk gevoel op de injectieplaats als de toegediende vloeistof niet op kamertemperatuur is. Voor een minder pijnlijke injectie kunt u de voorgevulde spuit op kamertemperatuur laten komen (30 minuten buiten de koelkast) of enkele minuten voorzichtig in uw handen houden. Op geen enkele manier Tocilizumab opwarmen (bijvoorbeeld niet opwarmen in de magnetron of in warm water).

Via het infuus

Tocilizumab wordt eens per 4 weken op de verpleegafdeling (dagbehandeling) toegediend. Tijdens het eerste infuus bent u in ieder geval 3 uren op de dagbehandeling.

Als u dit infuus goed verdraagt bent u vanaf het tweede infuus ongeveer 2 uren aanwezig op de dagbehandeling.

Indien u na de toediening klachten heeft van duizeligheid raden wij u af om zelfstandig deel te nemen aan het verkeer.

U merkt waarschijnlijk niet meteen het effect van Tocilizumab, dit kan een aantal weken duren. U bespreekt op de polikliniek met uw behandelaar of het medicijn het gewenste effect heeft. U heeft ongeveer 3 tot 4 maanden na het starten van de biological een eerste afspraak hierover op de polikliniek.

Het is belangrijk om voor gebruik van het geneesmiddel altijd eerst de bijsluiter goed te lezen. De bijsluiter is een aanvulling op de informatie die de behandelaar aan de patiënt geeft. Zijn er na het lezen van de bijsluiter nog vragen, raadpleeg dan uw behandelaar of apotheker.

Tijdens het gebruik van Tocilizumab is de aanmaak van ontstekingseiwitten in het bloed, zoals CRP en BSE, verstoord. Dit betekent dat er bij een infectie geen stijging van deze waarden in uw bloed meetbaar zijn. Deze waarden worden vaak bepaald om een indruk te krijgen van de ernst van een infectie, maar zijn bij u geen goede graadmeter. Het is daarom belangrijk dat u aan uw arts vertelt dat u Tocilizumab gebruikt, omdat anders het risico bestaat dat een infectie niet als zodanig wordt herkend.


  • Injectie

Er kan een huidreactie in de vorm van roodheid, zwelling en/of jeuk optreden rond de plaats waar u de injectie heeft toegediend. Dit treedt vaak in de eerste maand na start van de behandeling op en neemt af in de loop der tijd, meestal binnen 4 – 6 weken. Er is een aantal dingen die u hiertegen kunt doen:

  1. Koelen van de injectieplek voorafgaand aan het prikken en na het injecteren.
  2. Als dit niet afdoende is kunt u een uur voorafgaand aan de prik 1000 mg paracetamol innemen en dit zonodig à 4 uur herhalen totdat de huidreactie is afgezakt. Let op: dit mag alleen als u nog geen paracetamol gebruikte. De maximaal toegestane dosering per dag is driemaal 1000 mg. Meldt dit wel aan uw behandelaar.

Meestal verdwijnen deze huidreacties na een aantal weken. Mocht de reactie toenemen dan is het dringend advies om contact op te nemen met uw huisarts of behandelaar.


  • Infuus

Bij Tocilizumab via het infuus zijn geen specifieke bijwerkingen bekend, anders dan de algemene bijwerkingen die u kunt lezen in de folder ‘Biologicals: wat moet u weten?’.

Bron: Reumatologen Noord-Nederland