Rituximab is een medicijn dat de werking van B-cellen in het immuunsysteem beïnvloedt. B-cellen spelen een belangrijke rol in ontstekingsprocessen (zoals gewrichtsontsteking) bij verschillende reumatologische aandoeningen.

Rituximab wordt via het infuus toegediend op afdeling dagbehandeling.
De duur van het infuus is ongeveer zes uur. In sommige situaties krijgt u 2 weken na het eerste infuus nogmaals een infuus toegediend. De gebruikelijke dosering van het infuus is 500 mg of 1000 mg.
Vervolgbehandeling is afhankelijk van uw reumatologische aandoening en het effect op uw klachten en kan worden herhaald. Dit bespreekt uw behandelaar met u op de polikliniek. Tijdens het eerste infuus bent u in ieder geval 6,5 uren op de dagbehandeling. Als u dit infuus goed verdraagt bent u vanaf het tweede infuus ongeveer 5,5 uren op de dagbehandeling.

Na het infuus mag u niet zelfstandig deelnemen aan het verkeer. Reden hiervoor is dat u voorafgaand aan Rituximab het medicijn Clemastine krijgt toegediend, dit beïnvloedt uw rijvaardigheid.

U merkt waarschijnlijk niet meteen het effect van Rituximab, dit kan een aantal weken duren. U bespreekt op de polikliniek met uw behandelaar of het medicijn het gewenste effect heeft. U heeft ongeveer 3 tot 4 maanden na het starten van de biological een eerste afspraak hierover op de polikliniek.

Het is belangrijk om voor gebruik van het geneesmiddel altijd eerst de bijsluiter goed te lezen. De bijsluiter is een aanvulling op de informatie die de behandelaar aan de patiënt geeft. Zijn er na het lezen van de bijsluiter nog vragen, raadpleeg dan uw behandelaar of apotheker.

Om allergische reacties te voorkomen krijgt u voorafgaand aan ieder infuus medicatie toegediend (Methylprednisolon, Paracetamol en Clemastine) Het gaat hierbij om allergische reacties zoals u kunt lezen onder het kopje ‘bijwerkingen’ in de folder ‘Biologicals, wat moet u weten?’

Allergische reacties vinden vrijwel altijd plaats wanneer u nog op de dagbehandeling bent, maar kunnen in zeldzame gevallen in de dagen tot weken na het infuus nog optreden.

Is met de informatie op deze pagina uw vraag beantwoord?
Wilt u ons helpen deze pagina te verbeteren?

Bedank voor het insturen van uw feedback