Kaliumjodide capsules FNA
De werkzame stof in Kaliumjodide Capsule FNA is kaliumjodide.

Kaliumjodide levert jodium aan het lichaam. Jodium is nodig voor de aanmaak van schildklierhormonen.

Artsen schrijven het voor bij een te snelle en bij een te trage werking van de schildklier, voor het voorkómen van nadelige effecten van radioactief jodium op de schildklier of bij vergiftigingen met radioactief jodium en bij een bepaalde schimmelinfectie.

In uw geval is het voorgeschreven om nadelige effecten van radioactief jodium op de schildklier te voorkomen.

Behalve het gewenste effect kan dit middel bijwerkingen geven.
Bijwerkingen treden echter zeer zelden op.
De belangrijkste bijwerkingen zijn de volgende:

Zeer zelden

  • Overgevoeligheid voor dit middel. Dit merkt u aan zwelling van het gezicht, huiduitslag, galbulten, jeuk en roodheid. Raadpleeg bij deze verschijnselen uw arts. Geef aan de apotheek door dat u overgevoelig bent voor dit middel. Het apotheekteam kan er dan op letten dat u het middel niet opnieuw krijgt.
  • Zwelling van de lymfeklieren, te voelen als knobbels in liezen en oksels.
  • Pijnlijke gewrichten.


  • Neem dit middel vlak voor of tijdens een maaltijd in met een vol glas water. U heeft dan minder kans op maagklachten.
  • Slik de capsule in zijn geheel door met water zonder te kauwen.

U neemt de capsule thuis in, ruim één uur voor het tijdstip waarop het onderzoek is gepland.

U gebruikt de capsule eenmalig voor het onderzoek.

Als u het op de dag van het onderzoek vergeten bent, kunt u de capsule alsnog innemen, zelfs nadat de radioactieve stof is toegediend.

Autorijden en alcohol drinken?
Bij dit middel zijn hiervoor geen beperkingen.

Alles eten?
U heeft kans dat u te veel kalium binnenkrijgt als u behalve dit middel ook veel dieetzout met kalium gebruikt. Omdat u de capsules slechts eenmalig gebruikt, is de kans dat dit gebeurt te verwaarlozen zodat u geen maatregelen hoeft te nemen.

U gebruikt de kaliumjodide capsule zo kort dat de kans op wisselwerking met andere medicijnen te verwaarlozen is.

Wilt u meer weten, of heeft u een vraag over uw eigen situatie? Neem dan contact op met de afdeling Medische Beeldvorming. De afdeling zal u dan in contact brengen met de nucleair geneeskundige bij wie u met uw vragen terecht kan.

De afdeling Medische Beeldvorming is te bereiken onder het volgende telefoonnummer: 088 – 066 1000.

Deze tekst is opgesteld door de afdeling Medische Beeldvorming van het Ommelander Ziekenhuis Groningen. Het is gebaseerd op de tekst van het Geneesmiddel Informatie Centrum van de KNMP en is gebaseerd op de bijsluiter van het beschreven medicijn en op andere, wetenschappelijke bronnen.

De volledige tekst is op het internet te vinden. Indien u deze wilt lezen, zie hiervoor de volgende link: https://kennisbank.knmp.nl/article/apotheek.nl/producten/90299.html. De officieel geregistreerde gegevens van dit medicijn bij het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen vindt u op: www.cbg-meb.nl.

Is met de informatie op deze pagina uw vraag beantwoord?
Wilt u ons helpen deze pagina te verbeteren?

Bedank voor het insturen van uw feedback