Binnenkort wordt u verwacht op de afdeling Medische Beeldvorming voor een bijschildklierscan.

Uw specialist vermoedt dat één van uw bijschildklieren te hard werkt en daardoor een verhoging van het kalkgehalte veroorzaakt van uw bloed. Dit onderzoek richt zich op de opsporing van die afwijkende bijschildklier. Om dit te meten worden stoffen gebruikt die radioactief zijn, dat wil zeggen straling uitzenden. Verder wordt er röntgenstraling gebruikt. Het onderzoek wordt uitgevoerd met een zogenaamde SPECT/CT camera. Deze camera kan de straling registreren in beelden omzetten.

Voor dit onderzoek zijn geen speciale voorbereidingen nodig.

Bent u (misschien) zwanger of geeft u borstvoeding? Meld dit dan voor het onderzoek.

U krijgt een radioactieve vloeistof in een ader van de arm gespoten. Na een inwerktijd van 10 minuten wordt een foto gemaakt. Het maken van deze foto duurt 5 minuten.
De volgende foto’s worden ca. 1 ½ uur na de injectie gemaakt. Het maken van deze foto’s duurt in totaal ongeveer 40 minuten. De foto’s worden gemaakt in liggende houding.
U hoeft tijdens de wachttijd (circa 1 uur) tussen de eerste foto en de tweede serie foto’s niet in het ziekenhuis te blijven.

U kunt normaal van het toilet gebruik maken. Wel wordt u gevraagd om in het ziekenhuis gebruik te maken van het toilet van de afdeling Medische Beeldvorming, deze bevindt zich in de wachtruimte van de nucleaire geneeskunde (wachtruimte 61).

Bij dit onderzoek wordt u blootgesteld aan straling omdat er gebruik gemaakt wordt van een radioactieve stof en röntgenstraling. De gebruikte hoeveelheid radioactiviteit is zeer gering en heeft geen aantoonbare gevolgen voor uw lichaam en uw omgeving.

Bent u van plan binnen 5 dagen na het onderzoek een vliegreis te gaan maken? Meld dit dan aan degene die het onderzoek bij u uitvoert. Er zal dan een ‘vliegbrief’ voor u worden opgesteld, waarmee u kunt aantonen dat u vanwege een onderzoek radioactieve stoffen in uw lichaam heeft.

Wij gaan ervan uit dat u met uw komst naar de afdeling toestemming geeft voor het toedienen van de radioactieve stof en het uitvoeren van het onderzoek. Als u bezwaar heeft, wilt u het onderzoek dan tijdig afzeggen?

Wij werken mee aan het opleiden van nieuwe laboranten (MBRT-stagiaires). Als u er bezwaar tegen heeft dat een MBRT-stagiaire uw onderzoek uitvoert, laat u ons dat dan gerust weten. De toediening (het prikken) wordt niet door stagiaires uitgevoerd.

De gemaakte computerfoto’s moeten nog bewerkt en beoordeeld worden, daarom krijgt u de uitslag niet direct. Uw behandelend arts of uw huisarts zal de resultaten met u bespreken tijdens uw volgende afspraak.

Vragen tijdens het onderzoek kunt u stellen aan de arts of de laborant die bij het onderzoek aanwezig is. De afdeling Medische Beeldvorming is telefonisch bereikbaar via het algemene telefoonnummer  088 - 066 1000.

Na het onderzoek mag u terug naar huis of als u opgenomen bent terug naar de afdeling.

Het kan zijn dat een extra onderzoek van de schildklier nodig is om de vergrote bijschildklier beter te kunnen opsporen. Of dit nodig is, kan pas worden bekeken als de foto’s van de bijschildklieren zijn bewerkt. Als het noodzakelijk is dan krijgt u hiervoor een nieuwe oproep.

Is met de informatie op deze pagina uw vraag beantwoord?
Wilt u ons helpen deze pagina te verbeteren?

Bedank voor het insturen van uw feedback