U heeft een gesprek gehad met uw Mond-, Kaak- en Aangezichtschirurg (MKA-chirurg). U krijgt binnenkort op de polikliniek een behandeling onder sedatie. In deze folder leest u wat dit betekent.

U krijgt van de MKA chirurg een slaapmiddel. U kunt zich hierdoor beter ontspannen en u bent rustiger tijdens de behandeling. Dit noemen we sedatie (‘roesje’). U bent wel wakker, maar u bent slaperig. Na de behandeling herinnert u zich niet meer goed wat er is gebeurd.

U moet het slaapmiddel zelf ophalen bij de apotheek. U neemt het medicijn mee naar de afspraak. U neemt het dus nog niet zelf in!

Het is belangrijk dat u iemand meeneemt naar de afspraak.
Zorg ook dat iemand u weer ophaalt of mee terug naar huis neemt; u mag na de behandeling niet zelf deelnemen aan het verkeer.

U dient een rolstoel op te halen bij de ingang en mee te nemen naar de behandelkamer.

Van tevoren moet u nuchter zijn. Dit betekent: 

  • 6 uur voor de behandeling niets meer eten (dus geen ontbijt);
  • 2 uur voor de behandeling niets meer drinken (’s morgens vroeg mag u nog heldere dranken drinken, bijv. water, thee of ranja, maar geen melkproducten, vruchtensappen of alcohol).

Uw eigen dagelijkse medicijnen mag u met een klein slokje water innemen. (Soms mag u bepaalde medicijnen op de dag van behandeling niet innemen, maar dan heeft de MKA-chirurg u dit verteld).

Op onze polikliniek komt u in een behandelkamer. U neemt daar het medicijn in onder toezicht van de assistente. Het slaapmiddel heeft 30-60 minuten nodig om in te werken. Gedurende deze tijd blijft u in deze kamer. De persoon die u heeft meegenomen blijft bij u. De assistente houdt u ook in de gaten.

Zodra het slaapmiddel goed is ingewerkt wordt u behandeld.

Wij kunnen tijdens de behandeling gewoon met u praten; u kunt dus iets zeggen als er iets is.

Na de behandeling moet u nog 20-30 minuten bijkomen. U mag naar huis zodra u weer goed wakker bent, niet misselijk of duizelig, en kunt drinken. U mag alleen met begeleiding naar huis. Tot 4 uur na de behandeling moet iemand bij u in de buurt blijven.

Sedatie vermindert uw reactievermogen. Daarom mag u tot de volgende dag (24 uur na de behandeling):

  • Niet deelnemen aan het verkeer
  • Geen belangrijke documenten tekenen 
  • Geen alcohol drinken

Belt u naar de polikliniek MKA-chirurgie als u:

  • Erg misselijk of duizelig bent of moet overgeven 
  • Andere klachten hebt die u niet vertrouwt

U kunt ons bereiken via het algemene telefoonnummer van het ziekenhuis: 088 - 066 1000.

Wij vinden het belangrijk dat u goed geïnformeerd bent over uw behandeling. Heeft u na het lezen van deze tekst nog vragen? Stelt u deze gerust aan uw MKA-chirurg of de assistente.

Is met de informatie op deze pagina uw vraag beantwoord?
Wilt u ons helpen deze pagina te verbeteren?

Bedank voor het insturen van uw feedback