Bij een ascitespunctie wordt buikvocht (ascites) verkregen met behulp van een holle naald. Dit gebeurt onder echogeleide. Het onderzoek vindt plaats op de afdeling Medische Beeldvorming.

Bij een ascitespunctie wordt buikvocht (ascites) verkregen met behulp van een holle naald. Dit gebeurt onder echogeleide. Het onderzoek vindt plaats op de afdeling Medische Beeldvorming.

De ascitespunctie wordt uitgevoerd door een radioloog, hierbij wordt hij/zij geassisteerd door een MBB-er (radiodiagnostisch laborant).

Voor de ascitespunctie is geen voorbereiding nodig.

Op de afgesproken dag en tijd kunt u zich melden bij de balie van de afdeling Medische Beeldvorming. Een medewerker van de afdeling vraagt u plaats te nemen in de wachtruimte. 

Een MBB-er haalt u op en brengt u naar een kleedruimte bij de onderzoekkamer. In deze kleedkamer wordt u gevraagd uw kleding uit te doen.  

In de onderzoekkamer neemt u plaats op de onderzoektafel. Er wordt een warme gel op uw buik aangebracht. Vervolgens brengt de radioloog met het echoapparaat het gebied in beeld waaruit de punctie moet worden genomen. Hierna wordt de huid gedesinfecteerd. 

Er wordt bij deze punctie geen verdoving gebruikt omdat het puncteren van buikvocht een eenmalige kleine prik is, die over het algemeen niet als heel pijnlijk wordt ervaren. 

Vervolgens prikt de radioloog een dunne naald in de buikholte en zuigt het buikvocht met een spuit op. 
Het onderzoek duurt ongeveer 20 minuten.
Het weggenomen buikvocht wordt in het laboratorium onderzocht.

Een ascitespunctie is in principe een veilige ingreep. Slechts in zeldzame gevallen ontstaat na deze ingreep een bloeding. Opname in het ziekenhuis kan dan nodig zijn om deze complicatie goed te behandelen.

Na het onderzoek krijgt u een pleister op de prikplaats. Daarna kunt u zich aankleden en naar huis gaan. Het is verstandig om na het onderzoek een uurtje rustig aan te doen.  

Een ascitespunctie heeft geen invloed op de rijvaardigheid. Het is echter raadzaam om niet zelf te rijden, omdat u zich vanwege het onderzoek mogelijk niet zo fit voelt als u gewend bent. 

Er kan een blauwe plek ontstaan op de plaats waar de huid is aangeprikt. Dit kan pijnlijk zijn, maar het kan verder geen kwaad en verdwijnt vanzelf. In geval van pijn kunt u zo nodig een paracetamol (geen aspirine!) nemen.

De uitslag van de ascitespunctie krijgt u van de arts die het onderzoek heeft aangevraagd.

  • Bij verhindering verzoeken wij u om tijdig contact met ons op te nemen. Wij maken dan een nieuwe afspraak met u.
  • Neem altijd een geldig identiteitsbewijs en uw zorgpas mee naar het ziekenhuis.
  • Heeft u een telefonische afspraak gemaakt, vergeet u dan niet het aanvraagformulier mee te nemen! Zonder dit formulier wordt het onderzoek niet uitgevoerd.
  • Eventuele medicijnen kunt u blijven innemen zoals u gewend bent.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de afdeling Medische Beeldvorming via het algemene telefoonnummer.

Is met de informatie op deze pagina uw vraag beantwoord?
Wilt u ons helpen deze pagina te verbeteren?

Bedank voor het insturen van uw feedback