Hieronder leest u over neuropsychologisch en psychologisch onderzoek bij kinderen en jeugd binnen het Ommelander Ziekenhuis, polikliniek Medische Psychologie.

Bij een neuropsychologisch onderzoek wordt onderzoek gedaan naar veranderingen in gedrag, denken en gevoel bij een mogelijke hersenaandoening door ziekte of letsel.

Het doel van dit onderzoek is om te kijken wat het cognitief functioneren van uw kind is. Cognitieve functies zijn bijvoorbeeld: aandacht, concentratie, inzet, geheugen, taal en het uitvoeren van handelingen.

Naast het testen van de cognitieve functies wordt ook een indruk gevormd van de stemming en het gedrag. Er wordt gekeken welke gevolgen dit heeft voor de ontwikkeling, schoolprestaties, gedrag en het dagelijks functioneren van uw kind.

Bij een psychologisch onderzoek wordt onderzoek gedaan naar de capaciteiten, kenmerken, vaardigheden en sociaal-emotionele ontwikkeling van uw kind. Het doel van dit onderzoek is om een goede inschatting te maken het gedrag, de manier van denken en de gevoelens van uw kind.

Wanneer uw kind op een bepaald gebied niet (meer) goed functioneert, kan neuropsychologisch of psychologisch onderzoek helpen om de mogelijke oorzaak te achterhalen.

Het is belangrijk dat uw kind uitgerust is, want het onderzoek duurt vaak een hele ochtend. Wij raden aan om wat te eten en drinken mee te nemen voor uw kind, om in een pauze te nuttigen.

Heeft uw kind een bril? Vergeet die dan niet!

U kunt tijdens het onderzoek wachten in de centrale wachtruimte of even een boodschap gaan doen. Wij vragen altijd om uw telefoonnummer voor eventuele noodgevallen.

Tijdens het onderzoek worden er verschillende testen/vragenlijsten afgenomen bij uw kind die te maken kunnen hebben met het geheugen, concentratievermogen, stemming en gedrag.

Het is belangrijk voor uw kind om te weten dat het niet om een examen gaat. De tests en vragen zijn bedoeld om een goed beeld te krijgen van wat uw kind kan, hoe uw kind zaken aanpakt, en hoe uw kind zich voelt.

In het algemeen voert de psychodiagnostisch medewerker dit onderzoek uit. Zij is gespecialiseerd in het afnemen van psychologisch testonderzoek.

Na het (neuro)psychologisch onderzoek wordt een nieuwe afspraak met u en uw kind gemaakt, waarin de psycholoog de resultaten van het onderzoek met u bespreekt.

Aan de hand van de resultaten gaat de psycholoog in op mogelijke oorzaken van de klachten of beperkingen. Waar mogelijk adviseert de psycholoog hoe uw kind zo goed mogelijk met deze klachten of beperkingen om kan gaan. Soms is een (kortdurende) behandeling gewenst. De psycholoog zal dan met u bespreken wat de beste behandeling is en waar deze het beste kan plaatsvinden.

Wij vinden het belangrijk dat u goed geïnformeerd bent over de behandeling van uw kind. Heeft u na het lezen van deze informatie nog vragen? Aarzel dan niet om deze te stellen.

U bereikt de polikliniek Medische Psychologie van maandag t/m vrijdag tussen 08.00-16.30 uur via het algemene telefoonnummer 088- 066 1000.

Is met de informatie op deze pagina uw vraag beantwoord?
Wilt u ons helpen deze pagina te verbeteren?

Bedank voor het insturen van uw feedback