Bent u vijftig jaar of ouder en heeft u een botbreuk (=fractuur) opgelopen? Uit wetenschappelijk onderzoek is gebleken dat bij een botbreuk na het vijftigste levensjaar sprake kan zijn van botontkalking (= osteoporose). Om deze reden zien wij u graag binnen onze fractuur- en osteoporosepolikliniek om te onderzoeken of u osteoporose heeft. Onderstaand leest u meer over deze polikliniek.

Bent u vijftig jaar of ouder en heeft u een botbreuk (= fractuur) opgelopen? Uit wetenschappelijk onderzoek is gebleken dat bij een botbreuk na het vijftigste levensjaar sprake kan zijn van botontkalking (= osteoporose). Om deze reden zien wij u graag binnen onze fractuur- en osteoporosepolikliniek om te onderzoeken of u osteoporose heeft. In deze folder vindt u meer informatie over deze polikliniek.

Osteoporose wordt ook wel botontkalking genoemd. Rond uw 45e levensjaar verandert het evenwicht tussen de opbouw en afbraak van het bot. Er wordt dan meer bot afgebroken dan opgebouwd. Hierdoor worden de botten ‘brozer’. Dit is een normaal verschijnsel bij het ouder worden. Wanneer er bovenmatig veel botafbraak is, is er sprake van osteoporose. Hierdoor kan het bot dusdanig verzwakken dat het makkelijk breekt.

Osteoporose is eenvoudig vast te stellen door een botdichtheidsmeting. In medische taal wordt dit een DEXA-meting genoemd. Bij een DEXA-meting wordt met een speciaal röntgenapparaat de hoeveelheid kalk in de botten (= botdichtheid) van de onderste rugwervels en de heupen gemeten. Het onderzoek is niet belastend en duurt ongeveer 20 minuten.

In het Ommelander Ziekenhuis is de fractuur- en osteoporosepolikliniek een onderdeel van de polikliniek Reumatologie.

Na verwijzing van uw specialist naar de fractuur- en osteoporosepolikliniek krijgt u een telefonische afspraak met de verpleegkundig specialist. Tijdens deze afspraak krijgt u uitleg over het belang van onderzoek naar botontkalking en over de DEXA-meting. Daarnaast zal zij u een aantal vragen stellen.

De verpleegkundig specialist vraagt voor u de DEXA-meting aan bij de afdeling Medische Beeldvorming van het ziekenhuis.

Op dezelfde dag van de DEXA-meting heeft u een afspraak met de osteoporoseverpleegkundige. In voorkomende gevallen is het niet mogelijk beide afspraken op dezelfde dag te plannen. De osteoporoseverpleegkundige bespreekt met u de (voorlopige) uitslag en geeft leefstijladviezen. Indien er sprake is van osteopenie of osteoporose gaat u vervolgens naar het laboratorium voor een bloedonderzoek.

Indien er geen verder onderzoek of behandeling nodig is, krijgt uw huisarts een brief over de uitslagen van de onderzoeken en wordt de behandeling afgesloten.

Indien er sprake is van osteoporose krijgt u op korte termijn een afspraak op de polikliniek om het behandelplan te bespreken. Deze afspraak kan naar voorkeur ook via een digitaal beeldbelconsult.

De afspraak bij de fractuur- en osteoporosepolikliniek en de DEXA-meting worden volledig vergoed via de basisverzekering. Het kan wel gevolgen hebben voor uw eigen risico. De kans hierop is klein omdat u ook al voor de botbreuk behandeld bent.

Heeft u na het lezen van deze folder vragen of opmerkingen? Neemt u dan gerust contact op met het secretariaat van de polikliniek Reumatologie. U kunt dit secretariaat bereiken op werkdagen tussen 08.00-16.30 uur via het algemene nummer van het ziekenhuis 088-066 1000.

Is met de informatie op deze pagina uw vraag beantwoord?
Wilt u ons helpen deze pagina te verbeteren?

Bedank voor het insturen van uw feedback