Bij een CT-scan van het hart wordt het hart en kransslagaders gedetailleerd zichtbaar gemaakt met behulp van een röntgentoestel en een computer. Er wordt gekeken hoe doorgankelijk de kransslagaders zijn en of uw klachten worden veroorzaakt door vernauwingen in de kransslagaders.

De CT-scan wordt uitgevoerd door een MBB-er (radiodiagnostisch laborant).

Voor het onderzoek dient u de volgende voorbereidingen te treffen: 

 • Neem de dagen voorafgaand aan het onderzoek de metoprololtablet(ten) in, zoals de cardioloog met u heeft besproken. Wanneer u geen recept hebt gekregen voor metropolol, dan hoeft u dit ook niet in te nemen.
  Als er door uw cardioloog andere medicijnen zijn voorgeschreven, of als er andere afspraken zijn gemaakt voor medicijngebruik voor het onderzoek kunt u dat advies aanhouden. 
 • Neem 24 uur voor het onderzoek geen PDE-5 remmers; Viagra (sildenafil), Cialis (tadalafil), Levitra (vardenafil) en Spedra (avanafil).
 • Tenzij u een vochtbeperkt dieet heeft, raden wij u aan de dag voor het onderzoek voldoende (1,5 tot 2 liter) te drinken.
 • U mag 12 uur voor het onderzoek geen cafeïne-houdende drank gebruiken, zoals koffie, thee en cola.
 • U mag vanaf 3 uur voor het onderzoek niet meer eten en drinken. Uw medicijnen kunt u gewoon innemen, eventueel met een slokje water.
 • Regel van tevoren dat iemand u naar huis kan begeleiden. U kunt van de medicijnen die u voor en/of tijdens het onderzoek krijgt tijdelijk slaperig zijn en daarom mag u niet zelf naar huis rijden.
 • Draag een ruimvallend T-shirt of neem deze mee naar het ziekenhuis. Een BH met beugels en/of haakjes kunt u tijdens het onderzoek niet dragen. Draag liever geen sieraden of piercings.

Voorafgaand aan het onderzoek worden er een aantal handelingen verricht:

 • De MBB-er zal controleren of de thuismedicatie is ingenomen.
 • Er worden stickers op uw borstkast geplakt en deze worden met kabels aangesloten op de ECG van de CT-scanner. Hiermee wordt uw hartslag gemeten, ook tijdens de CT-scan. 
 • Uw bloeddruk wordt gemeten.
 • Er wordt een infuus geprikt, meestal gebeurt dit in de rechterarm (in de elleboogplooi). Soms kan er ook voor een andere plek worden gekozen.

Voordat het onderzoek begint krijgt u een pufje nitroglycerine onder de tong. Hierdoor worden de bloedvaten rond het hart wijder en beter zichtbaar. Van dit medicijn kunt u hoofdpijn krijgen.
Wanneer de hartslag nog te snel is voor het onderzoek, wordt er ook nog medicatie (bètablokkers) door het infuus gegeven.

Tijdens het onderzoek ligt u op een onderzoekstafel. Deze onderzoekstafel schuift door de grote, ronde opening van het CT-toestel.

U krijgt tijdens het onderzoek een contrastvloeistof via het infuus ingespoten. Door deze vloeistof kunnen vooral de bloedvaten van het hart (en de eventuele vernauwingen) duidelijker worden afgebeeld. Deze contrastvloeistof kan de volgende kortdurende bijwerkingen geven: 

 • Een vieze smaak in de mond; 
 • Een warm gevoel in het lichaam en/of; 
 • Een warm gevoel rond de plasbuis waardoor het lijkt alsof u in uw broek plast. Dit gebeurt niet echt en het gevoel zal snel weer verdwijnen.

Het is belangrijk dat u stil ligt tijdens het onderzoek. Eerst maakt de MBB-er enkele voorbereidende opnamen om de ligging van het hart te bepalen. U gaat dan al door de ronde opening. Het kan zijn dat er, terwijl u op de onderzoekstafel ligt, niets lijkt te gebeuren. De MBB-er wacht dan tot uw hartslag rustig en regelmatig is voordat de CT-scan wordt gestart.

Het onderzoek is niet pijnlijk en duurt ongeveer 20 tot 30 minuten.

Nadat de CT-scan klaar is worden de hartslag en de bloeddruk weer gecontroleerd.
Dit kan meteen na de scan gebeuren, of na ongeveer 30 minuten. Dat is afhankelijk van de medicatie die u tijdens het onderzoek heeft gekregen. Als deze controles goed zijn en u klachtenvrij bent, wordt uw infuus verwijderd en mag u naar huis.

Bij een te lage bloeddruk krijgt u wat te drinken en worden de controles nog eens gedaan na ongeveer 30 minuten.

Heeft u na het onderzoek klachten? Geef dit dan meteen aan bij de MBB-er. Deze zal dan overleggen met de radioloog of cardioloog.

Door de medicijnen die u eventueel ter voorbereiding en tijdens dit onderzoek gekregen heeft (bètablokkers in combinatie met Nitroglycerine) kunt u tijdelijk slaperig zijn. Het is daarom belangrijk dat een begeleider/chauffeur u naar huis brengt.

Tot 12 uur na het onderzoek is het niet wenselijk om PDE-5 remmers; Viagra (sildenafil), Cialis (tadalafil), Levitra (vardenafil) en Spedra (avanafil) in te nemen.

Wij adviseren u tot 2 dagen na het onderzoek extra te drinken om te zorgen dat uw nieren de gebruikte contrastvloeistof sneller kunnen verwerken. U plast deze contrastvloeistof uit, dit is kleurloos en u zult daar niets van merken.

Bij contrastinjectie in een ader in uw arm wordt een jodiumhoudend contrastmiddel toegediend om het betreffende lichaamsdeel goed te kunnen beoordelen. In verreweg de meeste gevallen verloopt dit zonder problemen.

In een zeer klein aantal gevallen komt een deel van de vloeistof buiten het bloedvat terecht. Dit heeft normaliter geen ernstige gevolgen.

Bij een zeer klein aantal patiënten treedt een allergische reactie op het contrastmiddel op, die meestal bestaat uit niezen of het ontstaan van galbulten. Meestal behoeft dit geen verdere behandeling.
Als u bekend bent met een contrastallergie, neemt u dan zo spoedig mogelijk contact op met de afdeling Medische Beeldvorming.

Jodiumhoudende contrastmiddelen kunnen belastend zijn voor uw nieren. Door middel van bloedonderzoek is vooraf gekeken of uw nieren goed werken. Wanneer er een verminderde nierfunctie is, zullen er maatregelen worden genomen.

Wanneer u overgevoelig bent voor bepaalde medicijnen, dient u dit voor het onderzoek kenbaar te maken.

Het onderzoek wordt uitgevoerd met zo min mogelijk röntgenstraling als nodig is voor kwalitatief goede opnamen. Uw behandelend arts en de radioloog wegen het eventuele nadeel van de röntgenstraling af tegen de informatie die het onderzoek kan opleveren.

Wij werken mee aan het opleiden van nieuwe MBB-ers (MBRT-stagiaires). Als u er bezwaar tegen heeft dat een MBRT-stagiaire uw onderzoek uitvoert, laat u ons dat dan gerust weten.

De cardioloog bespreekt de definitieve uitslag van de CT-scan met u tijdens een vervolgafspraak. Doordat de scan zowel door de radioloog als door de cardioloog wordt beoordeeld, kan dit langer duren dan u gewend bent.

Als u zwanger bent of zou kunnen zijn, neemt u dan zo spoedig mogelijk contact op met uw behandelend arts om te vragen of het onderzoek kan doorgaan of moet worden uitgesteld.

 • In verband met de maximaal toegestane belasting van het röntgentoestel kan het lichaamsgewicht van de patiënt een technische beperking zijn. Indien u zwaarder bent dan 200 kg, verzoeken wij u zo spoedig mogelijk contact op te nemen met de afdeling Medische Beeldvorming.
 • Bij verhindering verzoeken wij u tijdig contact met ons op te nemen. Wij maken dan een nieuwe afspraak met u. 
 • Uw eventuele medicijnen kunt u blijven innemen zoals u gewend bent, tenzij de cardioloog iets anders met u heeft afgesproken.
 • Neem altijd een geldig identiteitsbewijs en uw zorgpas mee naar het ziekenhuis.

Wij vinden het belangrijk dat u goed geïnformeerd bent. Heeft u na het lezen van deze tekst nog vragen? Aarzel dan niet om contact op te nemen met de afdeling Medische Beeldvorming via het algemene telefoonnummer: 088 – 066 1000.

Is met de informatie op deze pagina uw vraag beantwoord?
Wilt u ons helpen deze pagina te verbeteren?

Bedank voor het insturen van uw feedback