TBC staat voor Tuberculose. Zoekt u informatie over TBC?

We verwijzen u naar de informatie ‘Wat is tuberculose?’ op de website kncvtbc.org.

De website kncvtbc.org is een initiatief van het KNCV Tuberculosefonds. Dit fonds zet zich al ruim 110 jaar in voor het terugdringen van tuberculose in Nederland en in de wereld.

Is met de informatie op deze pagina uw vraag beantwoord?
Wilt u ons helpen deze pagina te verbeteren?

Bedank voor het insturen van uw feedback