Heeft u klachten die mogelijk met longkanker te maken kunnen hebben, dan is onderzoek nodig om vast te stellen of de klachten een uiting zijn van longkanker, welk type longkanker het is en wat de uitgebreidheid daarvan is. U krijgt dan een afspraak met een longarts. Vanaf dat moment starten de onderzoeken. Het traject tussen het moment van vermoeden tot de daadwerkelijke diagnose duurt ongeveer 2 tot 3 weken.

Welke onderzoeken krijgt u?

Allereerst gaat de longarts u vragen stellen over uw klachten om te kijken of deze inderdaad duiden op longkanker.

Ook wordt lichamelijk onderzoek gedaan. Daarbij let de longarts vooral op tekenen van uitzaaiingen zoals vergrote lymfeklieren, een vergrote lever of botpijn.
Afhankelijk van de informatie die de longarts dan heeft, kunnen nog andere onderzoeken nodig zijn zoals:

  • het maken van een röntgenfoto van de longen
  • het uitvoeren van een CT-scan
  • een bronchoscopie
    Bij een bronchoscopie wordt er in de luchtwegen gekeken. Er kan dan ook een kleine hoeveelheid materiaal, een biopsie, uit een tumor worden weggenomen voor verder onderzoek.
  • PET-scan

De PET-scan

Een PET-scan wordt gedaan om te kijken of er uitzaaiingen zijn. Dit onderzoek vindt plaats in het UMCG. Daar wordt via een infuus radioactief suiker in de arm gespoten. De suiker wordt vooral opgenomen door cellen die veel energie nodig hebben. Dat kunnen bijvoorbeeld cellen van het afweersysteem zijn als er ergens een ontsteking zit. Maar het kunnen ook kankercellen zijn, die veel energie nodig hebben om zich te kunnen blijven delen en te kunnen blijven groeien.
Als er met behulp van de PET-scan een plek gevonden wordt met een verhoogd energieverbruik, kan dat wijzen op uitgezaaide kankercellen. Is dat het geval dan wordt daar verder onderzoek naar gedaan.

In welk stadium verkeert de kanker zich?

De onderzoeken geven informatie over de aanwezigheid en de grootte en de uitgebreidheid van een tumor. Dit wordt beschreven in zogenaamde TNM-stadia. De T staat voor de grootte van de tumor, de N voor aan- of afwezigheid van lymfeklieruitzaaiingen en de uitgebreidheid daarvan, en M duidt op uitzaaiingen in andere organen.
Na de desbetreffende letter volgt dan een cijfer die achterliggende informatie geeft en die voor de arts belangrijk is om de juiste behandeling te kiezen.

Overleg met specialisten in longpanel

De longartsen van het Ommelander Ziekenhuis Groningen werken nauw samen met de longartsen van het UMCG. Wekelijks hebben zij overleg tijdens het zogenaamd longpanel. Bij het longpanel zijn naast de longartsen van het Ommelander Ziekenhuis en het UMCG, ook de longchirurgen, radiologen, radiotherapeuten, nucleair geneeskundigen, pathologen en verpleegkundige specialisten longoncologie uit Ommelander Ziekenhuis en het UMCG aanwezig.
In het longpanel wordt elke patiënt en de voorgestelde behandeling multidisciplinair besproken. Dit overleg is bedoeld om elke situatie vanuit verschillende invalshoeken zorgvuldig te bekijken. Daarmee stemmen we de behandelingen goed af op de situatie van de individuele patiënt en volgens de dan geldende medische richtlijnen. Het behandelvoorstel wordt uiteraard met u besproken en uw huisarts krijgt hiervan bericht

Longkanker behandeling

Lees meer over de behandeling van longkanker.

Is met de informatie op deze pagina uw vraag beantwoord?
Wilt u ons helpen deze pagina te verbeteren?

Bedank voor het insturen van uw feedback