BRMO staat voor Bijzonder Resistente Micro-Organismen. Zoekt u informatie over de BRMO bacterie?

We verwijzen u naar de informatie ‘Vragen en antwoorden BRMO’ op de website van het RIVM.

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) zet zich al meer dan 100 jaar in voor een gezonde bevolking in een gezonde leefomgeving. Met een centrale rol in de infectieziektebestrijding en in landelijke preventie- en screeningsprogramma's.

Is met de informatie op deze pagina uw vraag beantwoord?
Wilt u ons helpen deze pagina te verbeteren?

Bedank voor het insturen van uw feedback