Als je pijn hebt, of als je je ziek voelt, ga je naar de huisarts. Die helpt je om beter te worden. Soms is dat niet genoeg. Dan ga je naar het ziekenhuis.

Het ziekenhuis is groot. Het deel waar jij komt, heet kinderpolikliniek. Dat is een lange naam. Dus we noemen het poli. Je zegt: pool-lie.

Op de poli doen we kleine onderzoeken of behandelingen. Grotere doen we op andere afdelingen.