Verpleegkundige flexpool

Voor de flexpool zijn we op zoek naar een enthousiaste

 Verpleegkundige

Over de organisatie

Het Ommelander Ziekenhuis Groningen bestaat uit de locaties Delfzicht in Delfzijl en Lucas in Winschoten. Ruim 1300 medewerkers en circa 100 specialisten bieden ziekenhuiszorg aan ongeveer 120.000 inwoners van Noord- en Oost-Groningen. Het ziekenhuis heeft in totaal een capaciteit van 320 bedden. De lijnen zijn kort en er heerst een ongedwongen werksfeer. De regio heeft een aantrekkelijke en zeer betaalbare woonomgeving. Er zijn geen files en binnen een halfuur bent u in de universiteitsstad Groningen.

Het Ommelander Ziekenhuis gaat in 2018 de zorg, die nu geboden wordt op beide locaties, samenbrengen in één nieuw ziekenhuisgebouw in Scheemda. Het Ommelander Ziekenhuis werkt op verschillende terreinen van de patiëntenzorg en ondersteunende dienstverlening nauw samen met het UMCG en de eerstelijnszorg. Er zijn afspraken om deze samenwerking in de nabije toekomst te intensiveren en verder uit te breiden.

Algemene informatie

De flexpool van de OZG is gesitueerd bij de afdeling personeelsplanning. De verpleegkundige van de flexpool is werkzaam op de verschillende verpleegafdelingen. De flexpool is een aantrekkelijke werkplek voor verpleegkundigen die willen groeien in het allround verpleegkundige zijn en voor medewerkers die zelf invloed op het rooster willen hebben.

Functie-inhoud

De verpleegkundige:

 • draagt zorg voor (de continuïteit van) het verpleeg- en behandelproces van patiënten
 • vervult een rol in de patiëntenvoorlichting, geeft begeleiding en instructie
 • neemt deel aan patiëntgebonden overlegvormen en besprekingen
 • levert een positieve bijdrage aan het afdelingsbeleid en streeft continue verbetering van de kwaliteit van zorg na
 • werkt aan verbreding en verdieping van eigen kennis, die van collega’s, leerlingen en stagiaires

Functie-eisen

 • diploma verpleegkunde
 • goede sociale en communicatieve vaardigheden
 • zowel in teamverband als patiëntgericht kunnen werken
 • er worden hoge eisen gesteld aan zelfstandigheid, doorzettingsvermogen, geduld, ordelijkheid, methodisch handelen en hygiënisch werken
 •  een actieve en kritische bijdrage kunnen leveren aan kwaliteitszorg en deskundigheidsbevordering

Salariëring en bijzonderheden

 • De overeenkomst wordt aangegaan voor een periode van 1 jaar. De functie is ingeschaald in FWG 45, conform de Cao Ziekenhuizen
 • Aantal uren in overleg, op oproepbasis

Informatie

Inlichtingen over deze functie kunnen worden verkregen bij Yvonne Beijering, flexpoolbeheerder via telefoonnummer 06-31952394.

Sollicitaties

Je kunt altijd je sollicitatie insturen. Voor iedere 5e werkdag van de maand word je brief gelezen en krijg je bericht. De sollicitatiegesprekken zullen in de week erna plaatsvinden. Graag ontvangen we je sollicitatie via deze link.