Leren

VMBO carrousel

Derde- en vierdejaars vmbo'ers bezoeken jaarlijks verschillende zorginstellingen tijdens de Vmbo Carrousel. Op die manier kunnen ze zien waar ze met hun opleiding terecht kunnen. Groningse scholieren bezoeken ook het Ommelander Ziekenhuis tijdens de Carrousel. Wij bieden ze een afwisselend programma aan waarbij de scholieren op verschillende afdelingen rondkijken. Ze krijgen daar ook allerlei opdrachten.

Lees hier wat de leerlingen van de activiteiten in ons ziekenhuis vonden (opent een Pdf-bestand).

Ga naar www.vmbocarrousel.nl voor meer informatie over de Vmbo Carrousel.

Het Ommelander Ziekenhuis Groningen vindt het erg belangrijk dat medewerkers zich blijven ontwikkelen. Daarbij is het uitgangspunt om de kwaliteit van de patiëntenzorg hoog te houden en te verbeteren.
Bij het Ommelander Ziekenhuis kunt u opleidingen volgen op verschillende leerniveaus zowel op verpleegkundig, (medisch) ondersteunend als paramedisch gebied. Alle opleidings- en onderwijsactiviteiten worden georganiseerd door de afdeling Opleidingen. Hiermee dragen we zorg voor een kwalitatief hoogstaande opleidingen en werken we continu aan een goed opleidingsklimaat, waarin medewerkers van en met elkaar leren. Daarbij is altijd het uitgangspunt om de kwaliteit van patiëntenzorg hoog te houden en te verbeteren.

Opleidingsplan

We richten ons op de medewerkers in dienst, de stagiaires en op studenten en scholieren.

Jaarlijks wordt er een opleidingsplan gemaakt. Daarin staat wat het ziekenhuis gaat doen op het gebied van het opleiden en ontwikkelen van mensen.

Opleidingen en stages

Het Ommelander Ziekenhuis biedt verschillende opleidingen en stagemogelijkheden. U leest er meer over op de volgende pagina's:

» informatie over opleidingen
» informatie over stages
» informatie voor arts-assistenten en junior co-assistenten

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de afdeling Personeel & Organisatie:

De afdeling is te bereiken via telefoonnummer 088 - 066 1000.

U kunt ook een email sturen.