Onderwijs en voorwaarden

Het Ommelander Ziekenhuis Groningen heeft voor ANIO's, HAIO's en junior co-assistenten een speciaal pakket aan onderwijs en arbeidsvoorwaarden.

Onderwijs

Voor de arts-assistenten niet in opleiding (ANIO’s), huisartsen in opleiding (HAIO’s) en de junior co-assistenten hebben we een onderwijsprogramma.

We bieden iedere maand een scholingsavond aan. Elk poortspecialisme geeft dan een aantal uren les. Het gaat met name over cardiologie, interne, longgeneeskunde en chirurgie. Ook de vakgroepen urologie, kno, neurologie en een seh- verpleegkundige verzorgen lessen.

De ANIO’s volgen een cursus ATLS. Deze cursus is bedoeld voor artsen die betrokken zijn bij de opvang van ongevalslachtoffers en heeft als doel het aanleren van systematisch onderzoek, behandeling en coördinatie. Daarnaast beveelt het Ommelander Ziekenhuis het bezoek van congressen aan. De kosten van cursussen of congresbezoeken worden (gedeeltelijk) terugbetaald.

Arbeidsvoorwaarden en faciliteiten

De ANIO is in dienst van het ziekenhuis en krijgt een tijdelijke arbeidsovereenkomst die valt onder de Cao Ziekenhuizen. De CAO kent voor ANIO’s een 36-urige werkweek. De functie is ingeschaald in de FWG schaal 65.
HAIO’s hebben een arbeidsovereenkomst bij de SBOH. Voor meer informatie verwijzen we u naar de website van de SBOH.

Commissie ANIO's

Binnen het Ommelander Ziekenhuis is een commissie arts-assistenten werkzaam. De commissie behartigt de belangen van de ANIO’s. Het brughoofd SEH/ICU is het organisatorisch hoofd van de arts-assistenten. De werk- en dienstschema’s worden in samenspraak met de coördinator SEH gemaakt.