Arbeidsvoorwaarden

Voor de medewerkers van het Ommelander Ziekenhuis Groningen geldt de Cao Ziekenhuizen. Wilt u informatie over de primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden zoals ze in deze Cao zijn omschreven, dan kunt u op de website van de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) kijken.

De medisch specialisten werken onder de arbeidsvoorwaarden regeling medisch specialisten (AMS), deze vindt u ook op de website van de NVZ.
 

Secundaire arbeidsvoorwaarden

Een aantal secundaire voorwaarden lichten we hier uit.

  • Verzekeringen
    Het Ommelander Ziekenhuis heeft met meerdere verzekeringsmaatschappijen afspraken gemaakt. Zo zijn er collectiviteitregelingen voor verschillende soorten verzekeringen.
  • Pensioen
    Pensioenfonds Zorg en Welzijn is het pensioenfonds voor de sector Zorg en Welzijn. Het fonds biedt meer dan alleen het ouderdomspensioen. U kunt zelf keuzes maken en heeft zo invloed op uw eigen pensioensituatie. Voor een berekening van uw pensioen kunt u terecht op www.pfzw.nl.
  • Meerkeuzesysteem arbeidsvoorwaarden
    Het Ommelander Ziekenhuis kent voor de aanvullende arbeidsvoorwaarden het zogenaamde cafetariamodel. Dit betekent dat vaste medewerkers zelf de arbeidsvoorwaarden kunnen kiezen die bij hun persoonlijke situatie passen. Zo kunt u onder bepaalde voorwaarden een deel van uw brutosalaris, vakantiegeld, eindejaarsuitkering of vakantie-uren gebruiken voor bijvoorbeeld de aanschaf van een fiets, een aanvulling op uw pensioen of de inleg in de levensloopregeling.

Wilt u meer informatie over de CAO, de primaire of de secundaire arbeidsvoorwaarden, dan kunt u contact opnemen met onze afdeling Personeel & Organisatie. Dat kan per e-mail: PenO-servicedesk@ozg.nl