Reesink, F.E. (Fransje)

Reesink, F.E. (Fransje)

Specialisme

Neurologie

Functie bij het Ommelander Ziekenhuis

Neuroloog, gedetacheerd vanuit het UMCG

Opleidingen

in 2010 registratie MSRC neuroloog
2008-2009 fellow Alzheimercentrum VUMC, Amsterdam
2003-2010 Neurologie / Klinische Neurofysiologie
  Sint Lucas Andreas Ziekenhuis (SLAZ) / VUmc, Amsterdam
1998-2001 Co-schappen, Universiteit van Amsterdam
1993-1998 Geneeskunde, Universiteit van Amsterdam

Locatie

Delfzicht

Werkzaam bij het Ommelander Ziekenhuis sinds

2012

Speciale aandachtsgebieden

Dementie, bewegingsstoornissen