Pieterman, dr. R.M. (Remge)

Pieterman, dr. R.M. (Remge)

Specialisme

Longgeneeskunde

Functie bij het Ommelander Ziekenhuis

Longarts

Opleidingen

1991-1997 Geneeskunde, Rijksuniversiteit Groningen
1997-sept. 2003 Doctoraat in de Medische Wetenschappen Rijksuniversiteit
  Groningen; Proefschrift: 'Detection, staging and follow-up
  of lung cancer with positron emission tomography'
2001-febr. 2007 Longarts i.o., Universitair Medisch Centrum Groningen
maart 2007 Registratie Longarts

Locatie

Delfzicht

Werkzaam bij het Ommelander Ziekenhuis sinds

2007

Speciale aandachtsgebieden

Algemene longziekten, longoncologie