Jong, dr. J.W. de (Jan-Willem)

Jong, dr. J.W. de (Jan-Willem)

Specialisme

Longgeneeskunde

Functie bij het Ommelander Ziekenhuis

Longarts

Opleidingen

in 1986 Artsexamen
in 1995 Proefschrift

Locatie

Lucas

Werkzaam bij het Ommelander Ziekenhuis sinds

Speciale aandachtsgebieden

COPD, longoncologie, obstructief slaapapneusyndroom