Waar kan ik terecht met een vraag of een klacht over mijn medisch dossier?

Heeft u een vraag of een klacht? Bijvoorbeeld omdat u vindt dat uw zorgverlener uw verzoek om inzage in uw medisch dossier ten onrechte heeft afgewezen? Bespreek uw vraag of klacht dan eerst met uw zorgverlener. Komt u er vervolgens niet uit? Dan kunt u een klacht indienen bij de ombudsfunctionaris.