Mag mijn huisarts mijn medische gegevens uitwisselen met de huisartsenpost?

Ja, dat mag. Uw huisarts kan de huisartsenpost toegang verlenen tot uw medisch dossier. Neemt u ’s avonds, ’s nachts of in het weekend contact op met de huisartsenpost? Dan kan de huisartsenpost de noodzakelijke medische gegevens van u raadplegen.

Uw huisarts moet u informeren over de uitwisseling van uw gegevens, bijvoorbeeld met een folder. Wilt u weten of uw medische gegevens worden uitgewisseld? Neem dan contact op met uw huisarts.

Heeft u bezwaar tegen de uitwisseling van uw medische gegevens, dan kunt u dit laten weten aan uw huisarts.

Let op: maken uw huisarts en de huisartsenpost voor het uitwisselen van uw medische gegevens gebruik van een zogeheten schakelpunt? Dan mag dit alleen als u toestemming heeft gegeven.