Kan ik het medisch dossier van mijn kind inzien of laten vernietigen?

Is uw kind jonger dan 12 jaar?

Dan heeft u het recht om inzage te vragen in het medisch dossier van uw kind. En om te vragen om (bepaalde delen van) het dossier te vernietigen. Bij een kind van 12 jaar of ouder gelden andere regels.

Is uw kind tussen de 12 en 16 jaar?

Dan heeft u als ouder en kind samen het recht om inzage of vernietiging te vragen. Uw kind kan bezwaar maken tegen uw verzoek. Ook kan uw kind zelf een verzoek doen. In deze 2 situaties beoordeelt de zorgverlener of uw kind zo’n beslissing genoeg kan overzien.

Is uw kind 16 jaar of ouder?

Dan heeft uw kind alleen zelf recht op inzage of vernietiging. Uw kind kan u eventueel wel schriftelijk toestemming geven om een verzoek te doen.