Kan ik mijn medisch dossier laten vernietigen?

Ja, meestal kan dat. U heeft in principe recht op vernietiging van bepaalde delen uit uw medisch dossier of van het hele dossier. Ongeacht of hierin relevante gegevens staan.

Uw medisch dossier wordt vernietigd als de bewaartermijn van 15 jaar is afgelopen en er geen redenen zijn om uw medische gegevens langer te bewaren. Als u dit wilt, kunt u uw zorgverlener (zoals uw huisarts, tandarts of specialist in het ziekenhuis) vragen om de gegevens eerder te vernietigen.

Let op: er zijn 2 uitzonderingen. Uw zorgverlener kan uw medisch dossier niet vernietigen als een voorschrift of wet bepaalt dat de gegevens bewaard moeten blijven. Of als uw gegevens bewaard moeten blijven vanwege het belang van iemand anders.

Reactie op verzoek

Heeft u gevraagd om vernietiging van uw medisch dossier, dan moet uw zorgverlener binnen 3  maanden aan uw verzoek voldoen. Weigert uw zorgverlener uw verzoek, dan moet hij de redenen daarvoor (liefst schriftelijk) aan u mededelen.

Wordt alleen een bepaald onderdeel uit uw medisch dossier vernietigd? Dan kan uw zorgverlener in uw dossier vermelden dat een deel op uw verzoek is vernietigd.

Verzoek om vernietiging van uw medisch dossier indienen?

Wilt u een verzoek om een vernietiging van uw dossier indienen? U kunt hiervoor contact opnemen met het secretariaat van de Raad van Bestuur van het Ommelander Ziekenhuis Groningen, afdeling Medische Zaken. U bereikt hen via telefoonnummer 088 – 066 1000 of e-mail secretariaatrvb@ozg.nl.