Hoe lang blijft mijn medisch dossier bewaard?

De hoofdregel is dat uw medisch dossier in het Ommelander Ziekenhuis Groningen minimaal 15 jaar moet worden bewaard na het einde van de behandelingsovereenkomst. Dit is bepaald in de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO). Maar soms moet uw dossier langer of juist korter worden bewaard.

Langer bewaren

Uw medisch dossier moet langer worden bewaard dan 15 jaar als:

Korter bewaren

Voor medische gegevens die niet onder de WGBO vallen, zoals verpleging en verzorging door de thuiszorg, geldt de algemene regel dat persoonsgegevens niet langer worden bewaard dan noodzakelijk is.