Rechten & Plichten

Medisch dossier en elektronisch patiëntendossier (EPD)

Medisch dossier
Als u naar het ziekenhuis komt voor onderzoek of behandeling wordt er een medisch dossier aangelegd. De rechten van patiënten en plichten van zorgverleners daarbij zijn wettelijk vastgelegd.

Elektronisch patiëntendossier (EPD)
Met het EPD kunnen zorgverleners relevante medische gegevens veilig en betrouwbaar met elkaar delen. Dat maakt de kans op medische fouten kleiner. Bovendien vergemakkelijkt het EPD de samenwerking tussen artsen. Lees meer over het EPD op de website van de Rijksoverheid.

Het is belangrijk om te weten dat u als patiënt van het Ommelander Ziekenhuis Groningen een aantal rechten en plichten heeft. Deze rechten en plichten zijn vastgelegd in de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO). In deze wet zijn zowel de rechten als de plichten van patiënten en zorgverleners vastgelegd.

WGBO

De wet biedt patiënten niet alleen een leidraad in situaties waarin er een probleem is met een zorgverlener, maar zij moet vooral voorkómen dat er problemen ontstaan. Daarom is het belangrijk dat elke patiënt op de hoogte is van deze wet. De wet regelt de volgende onderwerpen. Op de pagina WGBO leest u meer informatie over de wet WGBO.

  • recht op informatie
  • behandelen met toestemming
  • recht op inzage medisch dossier
  • recht op privacy
  • recht op second opinion

Uw plichten

Naast rechten heeft u als patiënt natuurlijk ook plichten. U bent verplicht de zorgverlener duidelijk en volledig te informeren. Doet u dat niet, dan kan de zorgverlener geen goede diagnose stellen en geen deskundige behandeling geven. Daarnaast dient u binnen redelijke grenzen de adviezen van de zorgverlener op te volgen. Ook bent u verplicht om zorg te dragen voor betaling van de behandeling.

Identificatieplicht

Patiënten hebben een wettelijke identificatieplicht. Deze identificatieplicht is bedoeld om fraude in de zorg tegen te gaan. Dat betekent voor u dat u zich bij elk bezoek aan het ziekenhuis moet kunnen legitimeren met een geldig identiteitsbewijs. Dat kan met een geldig paspoort, rijbewijs, identiteitskaart of vreemdelingendocument. Op het identiteitsbewijs staat het burgerservicenummer (BSN). Dit is een uniek en persoonsgebonden nummer voor betrouwbare uitwisseling van zorggegevens.

Het Ommelander Ziekenhuis Groningen is verplicht het BSN op te nemen in de administratie. Het wordt gebruikt als een 'patiëntnummer'. Zo weet het ziekenhuis zeker dat de patiënt degene is die hoort bij het BSN en de andere gegevens in de administratie. Bij volgende afspraken kan er opnieuw naar de legitimatie worden gevraagd.

Kinderen en identificatieplicht
Komt u voor een afspraak van uw kind? De identificatieplicht in de zorg stelt dat kinderen (al vanaf de geboorte) zich moeten kunnen identificeren in een ziekenhuis. Dit wijkt af van de ‘algemene’ identificatieplicht, waar de leeftijdsgrens op 14 jaar ligt. Daarom moet uw zoon of dochter ook een geldig identiteitsbewijs meenemen naar het ziekenhuis.

Kijk voor meer informatie over BSN op www.infoBSNzorg.nl.