Wie werken er?

Wij willen graag dat u zich thuisvoelt

Wij vinden het erg belangrijk dat u zich thuisvoelt in ons ziekenhuis.

Dat wordt voor een deel bepaald door de mensen die er werken.

De medewerkers van het Ommelander Ziekenhuis doen iedere dag hun best om u de beste zorg te geven. Persoonlijke aandacht geven is daarbij erg belangrijk.

Medisch specialist

Tijdens uw opname of verblijf in het ziekenhuis, krijgt u met verschillende medewerkers te maken. Er is altijd één specialist die uw behandeling leidt en andere deskundigen kan inschakelen.

Uw specialist informeert u over uw ziekte, de behandelingsmogelijkheden, de eventuele onderzoeken, de resultaten daarvan en eventueel het ongemak dat kan optreden na de behandeling.
Bent u opgenomen dan bezoekt uw specialist u over het algemeen dagelijks.

Verplegend personeel

Op de verpleegafdeling krijgt u te maken met verpleegkundigen, leerlingen en stagiaires. Het verplegend personeel werkt in drie verschillende diensten. Overdag is er een verpleegkundige die op uw kamer de verantwoordelijkheid draagt. Als u hulp nodig of vragen heeft, kunt u de verpleegkundige aanspreken.

Andere medewerkers op de afdeling

Naast het verplegend personeel is er een secretaresse op de afdeling. Een voedingsassistente brengt uw maaltijden en spreekt met u af wat u de volgende dag wilt eten.

De medewerker van de huishoudelijke dienst zorgt ervoor dat de afdeling en uw kamer schoon is. De patiëntenvervoerder begeleidt u van en naar een afdeling. Hij of zij brengt u naar een andere afdeling als u bijvoorbeeld een onderzoek moet ondergaan.

Arts-assistenten en junior co-assistenten

Op de verpleegafdeling kunnen ook arts-assistenten en co-assistenten werkzaam zijn. Deze artsen zijn bevoegd tot het verrichten van bepaalde handelingen. Zij worden begeleid door één van de specialisten van het ziekenhuis.

Mogelijk krijgt u bij uw behandeling ook te maken met een verpleegkundig specialist, fysiotherapeut, logopedist, maatschappelijk werker, ergotherapeut, diëtist of medewerkers van de röntgenafdeling of van het laboratorium.