Uw verblijf

Op de meeste verpleegafdelingen gelden de volgende richtlijnen. Ze zijn bedoeld om het verblijf voor iedereen zo plezierig mogelijk te maken.

 • kamerindeling
  Elke verpleegafdeling heeft een aantal één-, twee-, drie-, vier- en vijfpersoons kamers. Of u alleen of met meer personen op een kamer komt te liggen, hangt van een aantal zaken af. We kijken naar de aard en ernst van uw ziekte en voorzover mogelijk met uw verzekeringsklasse. Maar ook het aantal bedden dat op het moment van uw opname beschikbaar is, speelt mee.
  Het is gebruikelijk dat mannen en vrouwen op dezelfde kamer worden verpleegd. Heeft u hiertegen principiële bezwaren, dan kunt u dit aangeven bij de verpleging.
 • roken
  In en om de beide locaties van het Ommelander Ziekenhuis Groningen mag niet gerookt worden. Lees meer.
 • dagverblijf
  Op beide locatie van het ziekenhuis zijn voor de patiënten enkele dagverblijven ingericht. U kunt hier met andere patiënten een praatje maken, televisie kijken of een spelletje doen.

De dagindeling

In een ziekenhuis gebeuren veel dingen op vastgestelde tijden. Dit hangt samen met de organisatie van zaken als de maaltijden en werktijden van afdelingen als het laboratorium. Het valt niet te voorkomen dat de dagindeling op de verpleegafdeling afwijkt van wat u gewend bent.

De dagindeling ziet er ongeveer als volgt uit. Deze indeling kan afwijken, doordat er bijvoorbeeld een onderzoek moet plaatsvinden.

 • 07.30 uur: opstaan, begin van de dagelijkse verzorging
 • 08.00 uur: artsenvisite
 • 08.15 uur: ontbijt en verstrekking van medicatie
 • 09.45 uur: koffie, thee, etc.
 • 12.00 uur: warme maaltijd
 • 14.15 uur: koffie, thee, etc.
 • 15.00 uur: begin van de bezoektijd
 • 17.00 uur: broodmaaltijd
 • 19.45 uur: koffie, thee, etc.
 • 22.15 uur: laatste ronde voor de nacht

Overdag kunt u tussen deze vaste momenten door, naar één van de dagverblijven of de bezoekershal gaan. Wanneer u de verpleegafdeling verlaat, geeft u dan wel even door aan één van de verpleegkundigen waar u bereikbaar bent. Er kan zich namelijk altijd iets voordoen waarvoor men u onverwacht (eerder) nodig heeft.

Eten en drinken

Op drie momenten op de dag serveren wij u uw maaltijd:

 • ontbijt 08.00 uur
 • warme maaltijd 12.00 uur
 • broodmaaltijd 17.00 uur

Aan de voedingsassistent kunt u aangeven welke broodsoort, welk beleg en hoeveel brood u bij het ontbijt en de broodmaaltijd wenst. Bij de warme maaltijd kunt u kiezen uit twee menu’s.

Als u bepaalde producten niet mag eten vanwege uw geloofsovertuiging of als u bijvoorbeeld vegetarisch eet, dan kunt u dit doorgeven aan de voedingsassistent. Bij de maaltijdbereiding houden wij zo veel mogelijk rekening met uw wensen.
Verder komt de voedingsassistent of een verpleegkundige van de verpleegafdeling een aantal keren per dag om te vragen wat u wilt drinken.

U kunt ook van huis meegebrachte etenswaren eten. Houdt u er dan wel rekening mee dat u deze niet in de koelkast van de afdeling kunt bewaren. We hebben namelijk te maken met zeer strikte regels op het gebied van hygiëne. Wij vragen uw begrip hiervoor.

Bezoek

Moet u in het ziekenhuis verblijven, dan is het erg fijn om bezoek te ontvangen. Komen er voor u meer dan twee bezoekers, vraagt u hen dan om elkaar af te wisselen.

Als u uit bed mag, kunt u met uw bezoek ook naar één van de dagverblijven of naar de bezoekershal gaan.

Het ziekenhuis beschikt over twee familiekamers. Het kan zijn dan het gewenst of noodzakelijk is, dat bezoek in het ziekenhuis overnacht. U kunt met een verpleegkundige overleggen of u een familiekamer kunt gebruiken.

Ga naar bezoektijden
Ga naar bezoekregels