Onderzoek en uitslag

Op de afgesproken dag meldt u zich om 09.30 uur bij de receptie van het ziekenhuis. De verpleegkundige van de afdeling Dagdiagnostiek komt u ophalen en brengt u naar de afdeling.
De verpleegkundige blijft de hele dag in de buurt om u behulpzaam te zijn en uitleg te geven. De onderzoeken zijn om ongeveer 15.30 uur klaar. U (en uw begeleider) kunnen tussen de middag een maaltijd gebruiken. Voor u is dit gratis. Uw begeleider vragen wij hiervoor een kleine vergoeding.

Onderzoeken

In eerste instantie volgt er een uitgebreid lichamelijk onderzoek door de specialist ouderengeneeskunde. Aan de hand van de bevindingen van de specialist ouderengeneeskunde en afhankelijk van de vraag van de huisarts kunnen de volgende onderzoeken ook plaatsvinden:

  • bloedprikken door een laborant
  • het maken van een röntgenfoto
  • het maken van een hartfilmpje
  • een onderzoek door een fysiotherapeut, ergotherapeut, logopedist of diëtist
  • een onderzoek door een of meer specialisten
  • een onderzoek door een psycholoog

Uitslag

Het team Dagdiagnostiek bespreekt de uitslagen en bevindingen. Het team dagdiagnostiek bestaat uit een specialist ouderengeneeskunde, een maatschappelijk werker, een psycholoog en een geriatrie verpleegkundige en eventueel andere betrokken artsen/onderzoekers.

Uw huisarts ontvangt binnen 14 dagen - schriftelijk - de uitslag van de specialist ouderengeneeskunde. Na ontvangst van dit verslag neemt de huisarts contact met u op om de uitslagen met u door te nemen.

Wanneer er redenen zijn om sneller uw huisarts op de hoogte te stellen belt de specialist ouderengeneeskunde uw huisarts meteen. De huisarts neemt dan contact met u op.