Weer naar huis

Uw behandelend specialist bezoekt u dagelijks en spreekt dan met u af wanneer u weer naar huis kunt. Dit hangt onder andere af van het verloop van uw herstel.

Vervoer naar huis

Wij vragen u het vervoer naar huis zelf te regelen. U kunt een familielid of bekende vragen u op te halen. Mocht dat niet mogelijk zijn, dan kunt u een taxi (laten) bellen. Houdt u er rekening mee dat u de kosten hiervan direct moet afrekenen.

Het kan zijn dat u in overleg met uw behandelend arts op weekendverlof gaat. Dit verlof loopt in het algemeen van zaterdagmorgen tot zondagavond.

Nazorg

Het ziekenhuis informeert uw huisarts over uw vertrek naar huis. De verdere nazorg gebeurt onder begeleiding van uw huisarts. Het zou kunnen dat u nog voor een controleafspraak naar het ziekenhuis terugkomt. 

Thuiszorg

Het kan zijn dat u na de opname in het ziekenhuis thuis hulp nodig heeft. Of misschien heeft u hulpmiddelen (zoals een bed of krukken), Thuisalarmering of hulp van Tafeltje-Dekje nodig.

In overleg met u geeft de verpleegafdeling uw naam door aan een zogenaamde thuiszorgtransferverpleegkundige. Zij nodigt u en eventueel uw naaste familie uit voor een gesprek om te kijken, welke zorg en hulpmiddelen u nodig heeft. Het kantoor van deze verpleegkundige bevindt zich in het ziekenhuis.
De transferverpleegkundige zorgt er vervolgens voor dat alles is geregeld wat u met elkaar heeft afgesproken. U weet dus al voor u het ziekenhuis verlaat, waarop u thuis kunt rekenen.

Als u lid bent van de Stichting Thuiszorg Groningen in uw gemeente, kunt u de hulpmiddelen daar lenen. Bent u geen lid, dan betaalt u een huurprijs voor het te lenen hulpmiddel.

Verpleeg- of verzorgingshuis

Mocht u na ontslag uit het ziekenhuis niet (meteen) naar huis kunnen terugkeren, dan zullen wij in overleg met u en uw familie proberen hiervoor een oplossing te vinden. U wordt dan bijvoorbeeld een tijdje in een verpleeg- of verzorgingshuis opgenomen. De afdeling Maatschappelijk Werk van het ziekenhuis zal u en uw familie hierbij adviseren en het een en ander voor u regelen.