Opname & Verblijf

Medewerkers Ommelander Ziekenhuis

Tijdens uw opname of behandeling, staan er veel verschillende medewerkers voor u klaar. Wilt u weten welke?

Ga naar Wie werken er?

Als u naar het ziekenhuis komt, kan dat zijn omdat u een afspraak heeft in de polikliniek. U komt misschien omdat u een kleine ingreep moet ondergaan, of omdat u vanwege uw klachten een aantal dagen moet worden opgenomen.

Verschillende locaties

Het Ommelander Ziekenhuis Groningen biedt haar zorg aan op de locaties in Delfzijl, Winschoten en Veendam. In uw afspraakbrief staat vermeld op welke locatie u wordt verwacht. Het is altijd mogelijk dat (een deel van) de behandeling of een afspraak plaatsvindt op een van de andere locaties. We proberen zoveel mogelijk de afspraken te plannen op de locatie van uw voorkeur.

Een poliklinische behandeling

Bij een poliklinische behandeling heeft u een afspraak met een specialist op de polikliniek. Na de afspraak gaat u in de meeste gevallen meteen weer naar huis.
Lees meer over wat er gaat gebeuren als u voor een poliklinische behandeling komt. En bekijk de video hieronder:

Een dagbehandeling

Van een dagbehandeling is sprake als u een onderzoek of ingreep moet ondergaan, waarbij u de dag of een gedeelte daarvan wordt opgenomen in het ziekenhuis. U kunt meestal dezelfde dag weer naar huis.
Lees meer over wat er gaat gebeuren als u voor een dagbehandeling komt.

Medicijnen

Voor uw opname heeft u een gesprek met de apothekersassistent over uw medicijngebruik.

» lees meer daarover

Een opname

Het kan ook voorkomen dat u voor een onderzoek, behandeling of operatie wordt opgenomen in het ziekenhuis. U verblijft dan gedurende één of meerdere nachten in het ziekenhuis.
Lees meer over wat er gaat gebeuren als u wordt opgenomen.

De dagdiagnostiek

Dagdiagnostiek is een speciale vorm van dagbehandeling, die op locatie Delfzicht wordt aangeboden. U ondergaat op één dag verschillende onderzoeken. De dagdiagnostiek wordt aangeboden aan senioren.
Lees meer over wat er gaat gebeuren bij dagdiagnostiek.

Verblijf in een ziekenhuis in het buitenland

Bent u in de drie maanden voorafgaand aan de opname in het Ommelander Ziekenhuis Groningen, nog voor een consult of een opname in een ziekenhuis in het buitenland geweest? Dan vragen wij u dit aan ons door te geven. Er kan een infectierisico aanwezig zijn.
Deze risico’s willen wij zoveel mogelijk beperken. Daarom kan het zijn dat u tijdens uw verblijf in het ziekenhuis wordt behandeld met extra voorzorg.