Slokdarmecho

Een slokdarmecho is een echo van het hart vanuit de slokdarm. Hiervoor wordt een slang met daarop een kleine echokop in de slokdarm gebracht na verdoving van de keel. De slokdarm ligt vlak achter het hart zodat met een echo vanuit de slokdarm bepaalde afwijkingen veel beter in beeld kunnen worden gebracht dan met een echo via de borstkas.

Een slokdarmecho wordt bijvoorbeeld gebruikt bij beoordeling van hartklepproblemen.

Meer informatie?

U kunt meer lezen over dit onderzoek op de website van de Nederlandse Hartstichting.