Obductie

De klinisch patholoog verricht onderzoek op overleden patiënten. Dit wordt een obductie, autopsie of sectie genoemd. Voordat er wordt gestart met de obductie wordt de overleden persoon eerst uitwendig onderzocht. Dit heet het uitwendig onderzoek.
Een obductie is een uitgebreid onderzoek. Hierbij worden vrijwel alle organen onderzocht. Een obductie is te vergelijken met een operatie en wordt op zodanige wijze gedaan dat er achteraf vrijwel niets meer van te zien is.

Het laten verrichten van een obductie kan belangrijk zijn voor de nabestaanden. Het geeft informatie geven over de eventuele aanwezigheid van aangeboren afwijkingen, besmettelijke ziekten of erfelijke aandoeningen.

Waarom een obductie?

Het meest gegeven antwoord op deze vraag is: “Om de doodsoorzaak vast te stellen.”
Een andere reden kan zijn om vast te stellen of de ziekte erfelijk of besmettelijk is. In het geval van een erfelijke ziekte kunnen bijvoorbeeld ouders van een overleden kind de informatie laten meespelen bij het krijgen van meer kinderen. Bij een besmettelijke ziekte moet actie worden ondernomen om eventueel besmette personen op te sporen en te onderzoeken.

Wat is er in de laatste levensfase gebeurt?
Het is niet altijd duidelijk waaraan iemand precies is overleden. Nabestaanden en artsen willen vaak weten hoe het ziekteproces en de daaropvolgende dood precies verlopen zijn. De obductie is het middel bij uitstek om goed te onderzoeken wat er in de laatste levensfase met de patiënt is gebeurd en om achteraf te controleren of een medische behandeling juist is geweest.

Dit zal niet meer voor de overleden patiënt van belang zijn, maar wel voor volgende patiënten. Deze kunnen profiteren van de lessen die van een obductie geleerd worden. De ervaring heeft geleerd dat ook bij patiënten waar het allemaal duidelijk leek, zich nog zaken kunnen voordoen die niemand verwacht had. De informatie die een obductie oplevert helpt artsen om kritisch naar de door hen ingestelde behandeling te kijken.

Obductie van wetenschappelijk belang
Obducties zijn van groot belang voor de wetenschap. Van veel ziekten is een groot deel van de kennis ontleend aan studies op weefsels die verkregen werden bij obducties.