Knie- en heupprothese

Binnenkort wordt u geopereerd aan uw knie of heup. Tijdens deze operatie wordt uw knie- of heupgewricht vervangen door een kunstgewricht. Wat er precies gaat gebeuren kunt u lezen in de patiëntenfolders 'Een nieuw kniegewricht' en 'Een nieuw heupgewricht'.
» bekijk de patiëntenfolders

Bezoek de voorlichtingsbijeenkomst

Iedere maand organiseren we een voorlichtingsbijeenkomst op locatie Delfzicht en Lucas. Staat u inmiddels op de wachtlijst voor een operatie dan bent u van harte welkom om, samen met een begeleider, de informatiebijeenkomst bij te wonen. U krijgt hier informatie over de periode vóór, tijdens en na de operatie. Er is alle gelegenheid om vragen te stellen. Wij adviseren u om hier gebruik van te maken, zodat u optimaal geïnformeerd zult zijn. In de agenda staat een overzicht van de aanstaande bijeenkomsten. Daar vindt u meer informatie over de inhoud, tijd en locatie. Ook staat vermeld hoe u zich kunt opgeven.
» ga naar de agenda voor een overzicht van de aanstaande bijeenkomsten

De opname in het ziekenhuis

Houdt u er rekening mee dat uw verblijf in het ziekenhuis 2-5 dagen zal zijn. De exacte duur is afhankelijk van een aantal factoren:

  • de mate waarin u zich na de operatie zelfstandig kunt verplaatsen met een loophulpmiddel
  • of de wond goed droog is na de operatie en u geen koorts heeft
  • of de thuissituatie zodanig is dat u, waar nodig, hulp kunt inschakelen
  • is tijdelijke nazorg in verpleeg- of revalidatiecentrum mogelijk en geregeld, als u na de operatie niet direct naar huis kunt
  • of u zich goed genoeg voelt om uit het ziekenhuis ontslagen te worden

De laatste jaren is de opnameduur aanzienlijk verkort; van enkele weken tot slechts enkele dagen. Dit is mogelijk door onder andere voor een goede voorbereiding en voor een optimale nazorg te zorgen. Al snel na de operatie wordt er een appèl op uw medewerking en revalidatie gedaan. Uiteraard doen we dit in  nauw overleg met u en uw begeleider.

Met krukken lopen na een heup- of knieoperatie

Na een operatie of behandeling mag u (vaak) niet teveel op het been staan. Door tijdens het lopen goed op krukken te steunen wordt het been minder belast en doet het minder pijn. Van de specialist krijgt u te horen hoeveel u het geopereerde been mag belasten. Op deze pagina leest u meer over het lopen met krukken en vindt u oefeningen.

Afdelingen & Specialismen
Gemiddelde wachttijd
  • Delfzicht behandeling 60 dagen
  • Lucas behandeling 60 dagen