Nucleair geneeskundig onderzoek

In de cardiologie wordt gebruik gemaakt van twee nucleair geneeskundige onderzoeken:

  • de MUGA-scan
  • het myocard perfusie onderzoek ('SPECT onderzoek')

MUGA scan

Dit onderzoek wordt gedaan om na te gaan hoe de pompfunctie van uw hart is. Om dit te meten wordt een stof gebruikt die radio-actief is, dat wil zeggen die straling uitzendt. Deze straling wordt met een zogenaamde gammacamera opgevangen. De gammacamera maakt dan foto's (scans) met behulp van deze straling.

Myocardperfusie onderzoek

Het myocardperfusie-onderzoek vervangt de fietstest of wordt gedaan wanneer extra informatie nodig is naar aanleiding van de fietstest. Met dit onderzoek worden net zoals bij de fietstest stoornissen in de doorbloeding van het hart opgespoord die ontstaan door het belasten van het hart.
Bij dit onderzoek kan het hart op twee manieren belast worden: (1) met een vloeistof die ingespoten wordt via een infuus of (2) opnieuw belast met een fietstest. Tijdens de belasting krijgt u de radioactieve vloeistof ingespoten. Enige tijd later kan met de gammacamera opnames van het hart gemaakt worden.

Het SPECT-onderzoek wordt gebruikt wanneer een patiënt niet meer voldoende lichamelijke inspanning kan leveren. Ook wanneer het hartfilmpje van een patiënt niet geschikt is voor het opsporen van stoornissen tijdens inspanning of wanneer naar aanleiding van de fietstest extra informatie over de doorbloeding van het hart nodig is.

De hoeveelheid straling die bij deze onderzoeken gebruikt wordt is zo laag, dat schadelijke gevolgen voor de gezondheid te verwaarlozen zijn.

Meer informatie?

Wilt u meer lezen over dit onderzoek, dan kunt u naar de website gaan van de Nederlandse Hartstichting of naar www.hartwijzer.nl.