Hartrevalidatieprogramma

U bent in het Ommelander Ziekenhuis Groningen behandeld voor een hartinfarct, hartoperatie of dotterprocedure. Voor veel mensen is dat een ingrijpende gebeurtenis. Niet alleen lichamelijk, maar ook emotioneel kunt u geraakt zijn door hetgeen u is overkomen. Na uw opname in het ziekenhuis volgt een periode van lichamelijk en fysiek herstel. In deze periode kunnen we veel vragen ontstaan. Om deze vragen te beantwoorden en om u te helpen uw leven weer zo goed mogelijk op te pakken, biedt het Ommelander Ziekenhuis een poliklinisch hartrevalidatieprogramma aan.

De cardioloog bespreekt tijdens de opname of in het spreekuur met u of het hartrevalidatieprogramma iets voor u zou kunnen zijn

Wat houdt het in?

Het hartrevalidatieprogramma bestaat uit een aantal vaste onderdelen en wordt verder zoveel mogelijk afgestemd op uw individuele behoeften. Voorafgaand aan de hartrevalidatie wordt er een fietstest gedaan. Hoe lang de revalidatie duurt is per persoon verschillend. Gemiddeld is dat zes tot acht weken.
Naast het trainingsprogramma is er de mogelijkheid om individueel begeleid te worden door een maatschappelijk werker. Ook kunt u een verwijzing krijgen voor de diëtist.

Het effect van een hartrevalidatieprogramma

Uit onderzoek is gebleken dat deelname aan een hartrevalidatieprogramma het risico op nieuwe hart- en vaatproblemen vermindert en een positief effect kan hebben op uw psychisch en sociaal functioneren. Ook het omgaan met lotgenoten, mensen die net als u aan het revalideren zijn vanwege hun hartziekte, kan het herstel bevorderen. Doorgaans ervaren mensen deze contacten als prettig en ondersteunend.

Het hartrevalidatieteam

Tijdens de behandeling is het mogelijk dat meerdere zorgverleners bij uw behandeling betrokken zijn.

  • Cardioloog
  • Diëtiste
  • Fysiotherapeut
  • Maatschappelijk werker
  • Psycholoog
  • Verpleegkundige die tevens coördinator is tijdens de fase van revalideren.

Een aantal keren per jaar wordt er een voorlichting gegeven door het hartrevalidatieteam.

Bereikbaarheid

Het programma wordt zowel op locatie Lucas als op locatie Delfzicht aangeboden.

Hartrevalidatie coördinator: Ineke Wubs