Hartklepvervanging via katheter

Het kan voorkomen dat het operatierisico te groot is om een hartklepoperatie uit te voeren. Dat kan bijvoorbeeld worden veroorzaakt doordat de patiënt erg oud is of veel bijkomende ziekten heeft.  In dat geval is het soms mogelijk om de hartklep te vervangen via een katheter. De katheter wordt via de lies of via de punt van het hart middels een kleine operatie naar het hart gebracht.

Deze behandeling wordt niet in het Ommelander Ziekenhuis Groningen uitgevoerd. We verwijzen hiervoor meestal naar het Universitair Medisch Centrum in Groningen (UMCG).

Meer informatie?

U kunt meer lezen over deze behandeling op de website van de Nederlandse Hartstichting.