Fietstest

Een fietstest is een test waarbij tijdens lichamelijke inspanning van de patiënt op een hometrainer, een continu hartfilmpje wordt gemaakt.

Wat is het doel van het onderzoek?

Door middel van een fietstest kan uw cardioloog zien hoe uw hart reageert op inspanning. Uw cardioloog kan zo zien hoe fit u bent, of uw hart voldoende zuurstof krijgt, of er ritmestoornissen optreden, hoe uw bloeddruk reageert op inspanning of hoe uw hart reageert op bepaalde medicijnen.De test wordt uitgevoerd op een aangepaste hometrainer waarbij de weerstand steeds wordt opgevoerd. Gedurende de test wordt continu een hartfilmpje gemaakt en regelmatig de bloeddruk gemeten.

Hoe gaat het onderzoek in z’n werk?

U neemt met ontbloot bovenlichaam plaats op een soort hometrainer. Op een aantal plaatsen op uw bovenlichaam wordt er licht geschuurd en een spray aangebracht. Het kan zijn dat het nodig is om een deel te scheren. Doel is om zo een optimale geleiding te verkrijgen voor het hartfilmpje.
Vervolgens worden de zuignapjes voor het hartfilmpje (ECG) geplaatst. Deze zuignapjes zijn verbonden met een elektrocardiograaf. Daarbij krijgt u een bloeddrukband om de arm.

Nadat de laborant een aantal gegevens van u heeft ingevoerd (o.a. uw lengte en gewicht) en  een aantal rustmetingen heeft gedaan, kunt u gaan fietsen. De weerstand op de fiets wordt iedere minuut zwaarder gemaakt. Het is de bedoeling dat u moe wordt en dat u zich zo lang en maximaal mogelijk inspant. Gedurende de hele test houden wij uw hartfilmpje en uw bloeddruk in de gaten. Tijdens de test vragen we u naar eventuele klachten.

Op het moment dat u niet meer verder kunt fietsen, wordt de weerstand op de fiets weer lichter gezet en mag u nog even uitfietsen en tot rust komen. Ook in die herstelperiode maken we opnames. De hele test duurt ongeveer een halfuur. Na afloop kunt u zich opfrissen (er is geen douchegelegenheid) en op eigen gelegenheid naar huis gaan.

Wie zijn er bij het onderzoek betrokken?

Het onderzoek wordt op verzoek door de cardioloog aangevraagd en uitgevoerd door gespecialiseerde hartfunctielaboranten. Tijdens het onderzoek is het niet gebruikelijk dat er begeleiding mee de onderzoeksruimte in gaat, dit vanwege de patiëntveiligheid bij eventuele calamiteiten. Er wordt soms wel een uitzonderingen gemaakt, bijvoorbeeld in het geval van een tolk.

Hoe kunt u zich voorbereiden?

Mogelijk moet u enige tijd voor het onderzoek stoppen met bepaalde medicijnen. Als dat ook voor u geldt, dan heeft uw cardioloog dat met u besproken. U kunt normaal eten (geen zware maaltijd) en drinken voor het onderzoek. Zorgt u er voor dat u niet nuchter voor het onderzoek komt.
Verder is het prettig om een gemakkelijk zittende broek aan te doen of mee te nemen.

Hoe krijgt u de uitslag?

Is het onderzoek aangevraagd door uw cardioloog, dan krijgt u de uitslag bij uw eerstvolgende bezoek aan uw cardioloog. Als u de komende tijd geen afspraak heeft met uw cardioloog, krijg u de uitslag via uw huisarts. In dat geval kunt u na ongeveer drie weken de huisarts bellen voor de uitslag.

Bereikbaarheid

Het onderzoek vindt plaats op een afgesproken tijdstip op de Functieafdeling van één van onze locaties:

  • op locatie Delfzicht kunt u zich melden bij aanmeldzuil 8 bij de Functieafdeling en vervolgens kunt u in de wachtkamer plaats nemen.
  • op locatie Lucas kunt u zich melden bij de aanmeldzuil op de polikliniek Cardiologie en vervolgens in de wachtkamer plaats nemen.

We zijn telefonisch bereikbaar voor het maken of wijzigen van afspraken tussen 08.15 en 16.30 uur via telefoonnummer 088 - 066 1000.