Echoscopie

Met een echo-onderzoek kunnen we het kindje goed bekijken. Op de blote buik smeren we een doorzichtige gel. Daar gaan we langzaam overheen met een apparaatje dat geluidsgolven uitzendt, en de echo daarvan opneemt. Die geluidsgolven zijn niet schadelijk voor het kindje. Wanneer u voor een vroege echo komt kan het voorkomen dat het beeldkwaliteit via de buik nog onvoldoende is. We kunnen dan een vaginale echo maken. Het is altijd belangrijk om niet vlak voor het maken van een zwangerschapsecho te plassen.

In het Ommelander Ziekenhuis Groningen, locatie Delfzicht kunt u de volgende echo's laten maken:

De vroege echo

Als u na counseling bij de verloskundige en of huisarts hebt aangegeven dat u twijfelt of in aanmerking wilt komen voor de combinatietest, zal er in week 8 of 9 een vroege echo worden gemaakt. Dit is belangrijk om in de juiste zwangerschapsweek de combinatietest te plannen.

De termijnecho

Deze echo maken we bij voorkeur vanaf 10 weken tot en met 12 weken van de zwangerschap. Met de termijnecho bepalen we hoe lang u zwanger bent en wat de uitgerekende datum is. Wij vinden het belangrijk om dit precies te weten. Zo kunnen we later in de zwangerschap de groei van uw kindje goed beoordelen.

De combinatietest

De combinatietest is een onderzoek tijdens de zwangerschap. Met dit onderzoek wordt de kans berekend op een kind met Downsyndroom (trisomie 21).
De test bestaat uit een combinatie van twee onderzoeken:

  • Een bloedonderzoek bij de zwangere vrouw, tussen 9 en 14 weken zwangerschap.
  • Een echo-onderzoek (nekplooimeting), vanaf week 11 tot en met 13 weken en 6 dagen van de zwangerschap.

Vanaf april 2011 is het ook mogelijk om de kans op twee andere chromosomenafwijkingen te berekenen, trisomie 13 (Edwards syndroom) en 18 (Patausyndroom). Wanneer het bloedonderzoek voor de nekplooimeting heeft plaatsgevonden, krijgt u bij ons direct de uitslag na het meten van de nekplooi.
Ook bij een tweeling zwangerschap is de combinatietest mogelijk.
 » lees meer over deze test in de folder van het RIVM

Het SEO (Structureel Echoscopisch Onderzoek)

Deze echo wordt ook wel de 20-weken echo genoemd. Met deze echo onderzoeken we de ontwikkeling van het kindje. Zijn er lichamelijke afwijkingen? Groeit het kindje goed en is er voldoende vruchtwater? Het SEO kan plaatsvinden vanaf week 18 tot week 22 van de zwangerschap.
» lees meer over de 20-weken echo in de folder van het RIVM

De groeiecho

Als de verloskundige/huisarts twijfelt of het kindje voldoende groeit, zal deze adviseren om 1 of 2 keer een groeiecho te laten maken. Zo kunnen we goed beoordelen of de groei conform de groeicurve is.

De liggingsecho

Ligt het kindje goed of in een stuitligging? Deze echo maken we meestal rond de 36e week van de zwangerschap.