Echocardiogram

Echocardiografie is een techniek waarmee door middel van hoog frequente geluidsgolven bewegende beelden van het hart kunnen worden gemaakt en de bloedstroom zichtbaar wordt. Hierdoor kan de grootte en de functie van het hart goed beoordeeld worden.

Wat is het doel van het onderzoek?

Een echocardiogram wordt gemaakt om een indruk te krijgen van de conditie van uw hart en de werking van uw hartspier.
Als u bijvoorbeeld een hartinfarct heeft gehad, dan kan de ernst en de locatie van het hartinfarct worden bepaald. Ook kan de functie van de hartkleppen worden beoordeeld. Daarmee kan bijvoorbeeld de noodzaak worden bepaald voor een open hartoperatie. Het kan dan gaan om bijvoorbeeld omleidingen van de kransslagaderen of een vervanging/reparatie van een hartklep.

Hoe gaat het onderzoek in z'n werk?

U ligt met ontbloot bovenlichaam op een onderzoeksbank, op de linker zijde. De laborant gebruikt een zogenaamde transducer (een kleine scanner of 'taster'), die geluidsgolven uitzendt. De geluidsgolven worden teruggekaatst via het hart en weer door de transducer opgevangen. De teruggekaatste geluidsgolven zijn als lichtpuntjes zichtbaar op een monitor. Door bewegende beelden is te zien hoe uw hart functioneert. Vanuit verschillende richtingen worden opnames gemaakt. Met deze opnames worden tijdens en ook achteraf metingen gedaan.

Het onderzoek duurt ongeveer 20 tot 30 minuten. Dit is afhankelijk van de (te verwachten) afwijkingen, van de vraag van de specialist en van de verkregen opnames. U hoeft zich niet voor te bereiden voor het onderzoek.

Wie zijn er bij het onderzoek betrokken?

Het onderzoek wordt uitgevoerd door gespecialiseerde hartfunctielaboranten. Het kan op verzoek van de cardioloog of andere specialisten worden aangevraagd.

Hoe krijgt u de uitslag?

Na het onderzoek kunt u gewoon naar huis. De beelden worden nog dezelfde dag bekeken door de cardioloog. Als u door een andere specialist verwezen bent, dan krijgt de betreffende specialist binnen een week de uitslag.
U krijgt van de behandelend specialist een oproep op het spreekuur.
In sommige gevallen krijgt u zelf schriftelijk of telefonisch bericht van de cardioloog. Is dat bij u het geval, dan heeft de cardioloog dat met u afgesproken.

In andere gevallen krijgt de huisarts bericht van dit onderzoek. Dit duurt ongeveer 2 tot 3 weken.

Bereikbaarheid

Het onderzoek vindt plaats op een afgesproken tijdstip op de Functieafdeling van één van onze locaties:

  • op locatie Delfzicht kunt u zich melden bij aanmeldzuil 8 bij de Functieafdeling en vervolgens kunt u in de wachtkamer plaats nemen.
  • op locatie Lucas kunt u zich melden bij de aanmeldzuil op de polikliniek Cardiologie en vervolgens in de wachtkamer plaats nemen

We zijn telefonisch bereikbaar voor het maken of wijzigen van afspraken tussen 08.15 en 16.30 uur via telefoonnummer 088 - 066 1000.