Dotteren

Dotteren is een ingreep waarbij vernauwingen in de kransslagaders met een ballonnetje worden opgerekt.

Deze behandeling wordt niet in het Ommelander Ziekenhuis Groningen uitgevoerd. We verwijzen hiervoor meestal naar het Universitair Medisch Centrum in Groningen (UMCG).

Meer informatie?

Wilt u meer lezen over deze behandeling dan kunt naar de website van de Nederlandse Hartstichting of naar www.hartwijzer.nl