Doppler- of duplexonderzoek

Een Doppleronderzoek geeft informatie over de stroomsnelheid en stroomrichting van uw bloed. Er wordt gebruik gemaakt van ultrageluid. Voor de mens zijn deze hoge geluiden niet waarneembaar. De geluidsgolven worden met behulp van een zogenaamde transducer (een kleine scanner of ‘taster’) het lichaam ingezonden en weer terugontvangen via de bloedstroom. De teruggekaatste geluidsbundels vormen een beeld op een monitor.

Een Duplexonderzoek is een Doppleronderzoek in combinatie met echografie. Er wordt ook gebruik gemaakt van een transducer. Om het geluid goed te kunnen uitzenden en ontvangen, gebruikt de laborant een gel tussen de transducer en de huid.

Wat is het doel van de onderzoeken?

Beide onderzoeken zijn erop gericht om informatie te verzamelen over de conditie van uw bloedvaten. Met de onderzoeken wordt bijvoorbeeld duidelijk of er vernauwingen, verstoppingen of kleplekkages zijn.

Welke soorten onderzoeken zijn er?

Met het doppler-of duplexonderzoek kunnen meerdere bloedvaten onderzocht worden. Uw arts heeft met u besproken welk onderzoek in uw geval gaat plaatsvinden. Mogelijkheden zijn:

 • Algemeen slagaderonderzoek van de armen of benen
  Dit onderzoek duurt ongeveer 30 tot 45 minuten
 • Houdingsonderzoek van de armslagaders
  Dit onderzoek duurt ongeveer 30 minuten
 • Duplexonderzoek van bekken- en beenslagaders
  Dit onderzoek duurt ongeveer 1 tot 1,5 uur
 • Duplex onderzoek van de halsslagaders
  Dit onderzoek duurt ongeveer 30 minuten
 • Duplex onderzoek van de aders in de benen
  Dit onderzoek duurt ongeveer 30 tot 45 minuten
 • Duplex Trombose onderzoek van de benen
  Dit onderzoek duurt ongeveer 1 tot 1,5 uur

Hoe kunt u zich voorbereiden?

Komt u voor een onderzoek van de bloedvaten in de benen en draagt u steunkousen? Dan is het verstandig om deze niet te dragen op de dag van het onderzoek.
U hoeft zich verder niet voor te bereiden voor de onderzoeken. U kunt uw medicijnen gewoon innemen.

Hoe krijgt u de uitslag?

U kunt na het onderzoek zelfstandig naar huis gaan. De vaatlaborant die het onderzoek uitvoert geeft u geen uitslag. U heeft of krijgt na het onderzoek een afspraak met uw chirurg. Tijdens die afspraak bespreekt de chirurg met u de uitslag.

Bereikbaarheid

Het onderzoek vindt plaats op een afgesproken tijdstip op één van onze locaties:

 • op locatie Delfzicht kunt u zich melden bij aanmeldzuil bij de Functieafdeling en vervolgens in de wachtkamer plaats nemen
 • op locatie Lucas kunt u zich melden bij de aanmeldzuil bij de afdeling Radiologie op de eerste etage en vervolgens in de wachtkamer plaats nemen

We zijn telefonisch bereikbaar voor het wijzigen of annuleren van afspraken tussen 08.00 en 16.30 uur via telefoonnummer 088 - 066 1000