Botdichtheidsmeting (DEXA)

Botdichtheidmeting wordt ook wel DEXA (Dual Energy X-ray Absorptiometry) of botdensitometrie genoemd. Het doel van dit onderzoek is het meten van de botdichtheid, wat inzicht geeft in de kalkhoudendheid van het bot.

De botdichtheid wordt op twee plaatsen in het lichaam gemeten te weten: de wervelkolom (onderrug) en een van de heupen.
Deze metingen zijn representatief voor de kalkhoudendheid van het gehele skelet.

Meer informatie

Het onderzoek vindt plaats op de afdeling Radiologie. Voor meer informatie verwijzen wij u naar de folder.