Ablatie (cardiologie)

Ablatie is een ingreep waarbij via de lies een katheter naar het hart wordt geleid om een klein groepje cellen in de hartspier weg te branden. Hiermee kan in bepaalde gevallen een hartritmestoornis worden verholpen. Deze behandeling wordt niet in het Ommelander Ziekenhuis Groningen uitgevoerd. We verwijzen hiervoor meestal naar het UMCG.

Meer informatie?

U kunt meer lezen over deze behandeling op de website van de Nederlandse Hartstichting of op www.hartwijzer.nl.